Suriname en China ondertekenen contract bouw buurtcentrum Sophiaslust

OW-onderdirecteur Anwar Hassankhan en een Chinese functionaris wisselen documenten met elkaar (: Regillio Derby)Op het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gistermiddag de ondertekening plaatsgevonden van de “Minutes of meeting on the Sophiaslust Community Center Project in Suriname”. Volgens minister Rabin Parmessar van Openbare Werken is dit project een uitvloeisel van de op 21 en 27 september 2011 ondertekende letter of exchange tussen de Volksrepubliek China en de Republiek Suriname. Dit project behelst de bouw van een multifunctionele hal met de toebehorende kantoorruimten, een studie- en onderwijsruimte, kleedkamers en andere ondersteunende faciliteiten. Het gebouw zal een totale bouwoppervlakte hebben van tenminste 600 vierkante meters. Tevens worden binnen het ontwerp parkeermogelijkheden, een gedegen omrastering en voldoende terreinverlichting meegenomen. De locatie voor de bouw zal nader worden bepaald.
Volgens Parmessar is het in ieder geval wel binnen Sophiaslust. “Deze samenwerking moet gezien worden tegen de achtergrond van de hechte en duurzame gemeenschappelijke betrekkingen tussen beide landen”, benadrukte de OW-minister. In dit kader is dan ook de behoefte aan een buurtcentrum ter sprake gebracht. Voor het ontwerpen van dit buurtcentrum zullen van de Chinese zijde de nodige voorbereidingen getroffen worden in samenwerking met deskundigen uit Suriname. Daarbij zal waarnodig informatie worden verschaft op het gebied van de nutsvoorzieningen, bouwtechnische en andere voorwaarden. Na deze ondertekening zal het vervolgtraject worden ingezet. Dit houdt in dat binnenkort een technische missie vanuit China zal arriveren om te werken aan het ontwerp.
In het verlengde hiervan zal deze technische missie ook werken aan de voorbereidingen voor de bouw van het ziekenhuis te Vredenburg in het district Wanica. De bouw van dit ziekenhuis is ook een onderdeel van de eerdere aangehaalde letter of exchange tussen de voorgenoemde landen.

FR

  1. bouw 4
  2. project 3
  3. suriname 3
  4. werken 3
  5. chinese 2