Het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI)

PARAMARIBO - Het Surinaams Arbitrage Instituut (SAI), dat maandagavond formeel geheractiveerd is in het Cornerhuis , had dat niet zo snel kunnen doen zonder de financiële steun van de Nederlandse ambassade. Dat heeft Ferdinand Welzijn, voorlopig de voorzitter van het instituut, maandagavond tijdens lancering van het SAI gezegd. 

Het doel van het SAI is bedrijven, maar ook burgers, te helpen bij het oplossen van geschillen door arbitrage of mediation. Het grote voordeel hiervan is dat een gang naar de rechter niet nodig is waardoor veel tijd en geld bespaard wordt. Het initiatief voor de heractivering van het SAI is genomen door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.

De Nederlandse ambassade heeft ongeveer 37.000 euro gegeven, vooral bedoeld om de opleiding van arbiters te betalen en als bijdrage voor de kosten in de opstartfase. Deze steun was belangrijk omdat het voor het SAI moeilijk is geld in Suriname te vinden, zegt Welzijn. "In dit geval konden we bijvoorbeeld niet bij Staatsolie aankloppen omdat dat bedrijf ook een keer partij kan zijn in een geschil dat via het SAI wordt opgelost. Er mag dan geen enkele schijn van belangenverstrengeling zijn. En dat is ook de reden dat de Surinaamse overheid niet in beeld was voor financiële steun."

Volgens de Nederlandse zaakgelastigde Ernst Noorman past deze bijdrage goed in het beleid van de ambassade om Suriname te steunen bij het versterken van de rechtstaat en het stimuleren van de economische betrekkingen tussen Nederland en Suriname.

De verwachting is namelijk dat de aanwezigheid van een arbitrage-instituut Nederlandse bedrijven een duwtje in de rug kan geven om in Suriname actief te worden. Nu houdt het vooruitzicht van een eventueel conflict met een Surinaams bedrijf en de daarop volgende slepende rechtszaak, ze nog wel eens tegen.
  1. sai 6
  2. nederlandse 4
  3. suriname 4
  4. surinaams 3
  5. arbitrage 3