1. vorige
  2. volgende

“Ziende blind houdt tjapraha’s aan het bewind”

Dat ons land door bewust handelen in een financiële en morele afgrond is geduwd staat als een paal boven water. Dat het veel tijd, moeite, opoffering en oprechtheid zal kosten, gepaard gaande met penarie, om uit de malaise te geraken is zo zeker als twee maal twee vier is. Het is absolute kolder dat de moeilijke periode nog zes maanden zal duren. Evenzo is het een “franchepane verhaal” van “the man himself” dat hij de koers zal “droppen”! Zal “the man himself” bewapend met een uzi de koers opdragen: “zaka, zaka”? Uw scribent hoorde een bejaarde die schijnbaar “the man himself” vanaf zijn jeugdjaren kent, zeggen: voor Desi geldt het gezegde: “a bigi alen di kon no furu den watra bari a sei joe oso, i denki na tjingso dow foe moesdey manting sa furu den”? Naar het zich laat blijken zijn een heleboel van onze landgenoten niet bewust van de problematiek waarin wij ons bevinden en hoe grimmig onze toekomst eruit ziet. Ook is een groot deel er aan gewend om op een “begi fasi” zonder enig zelfrespect door het leven te gaan. Zijn wij er niet van bewust dat wij tot de bedelstaf zijn gebracht? Beseft men wel hoe onmogelijk het wordt gemaakt om op een normale manier op het werk te functioneren onder een maatschappelijke geestelijke druk. Welke oprechte burger komt nog uit met op de koop toe meerdere salarissen? Hoe zult u progressie in uw levensniveau realiseren, uw kroost onbezonnen kinderjaren schenken en hen op het rechte pad houden?

De complimenten aan het adres van de BvL, daar zij zich als waardige opvoeders hebben opgesteld en als beschermers van het toekomstige belang van onze kinderen optreden. Het is te vergeven om desnoods een schooljaar te verliezen, maar onvergeeflijk om als mentor en opvoeder het kapot maken van de toekomst van studenten te negeren. Het mogelijke verlies van een schooljaar weegt niet op tegen een bestendigde kapotte toekomst van de student die van invloed is op haar gehele leven. Het is walgelijk om een, ons kent ons, opgedragen reactie van een ‘kakere kakere” voorzitter van het jeugdparlement te beluisteren ten aanzien van de stellingname van de BvL. Waar was deze “beihni” haar mond toen het reeds duidelijk was dat de vorige regering een puin aan het creëren was? Was zij blind of heeft ze niet het niveau of de competenties om zaken te onderscheiden en te identificeren? Timmert zij hard aan de weg om het jeugdparlement het imago van een poppenkast op te leggen? De handelingen van de regering baren ernstige zorgen, en gezien het persisterend gehuichel is het niet mogelijk om een te benaderen beeld voor de geest te halen omtrent de aangegane leningen en verbintenissen met het IMF. Voorwaar ik zeg u, raadpleegt u “Stiglitz”! Het was schokkend om een poos geleden de emoties van een bejaarde gepensioneerde politieman die de vernedering in de jaren tachtig tijdens zijn actieve loopbaan op onder andere post Uitvlugt blijkbaar niet te boven is gekomen te aanschouwen, toen die kenbaar maakte dat “dit kliekje” dezelfde aanpak verdiend als de “December Slachtoffers”! Het is van belang dat u uw gedachten goed laat gaan omtrent uw toekomst en dat van uw kinderen, hoe het eruit zal zien en wat van u en uw kinderen terecht zal komen als wij waardeloze politici laten blijven bepalen omtrent onze levensstandaard, gezondheid en vrijheid! Het is tijd om in stelling te komen en actief uw standpunt ter bescherming van onze kinderen te uiten, en te bewijzen dat het maar geen betekenisloze woorden in ons volkslied zijn als wij zingen “heri libi te na dede wi sa feti gi Sranan!

p.s Hebt u toch een beetje respect voor u zelf en liefde voor uw kinderen en handel als een ware heldhaftige rolmodel ouder naar wie kinderen met trots kunnen aanwijzen en zeggen: dat zijn mijn ouders die mij hebben behoed voor verderf en mijn toekomst hebben gestabiliseerd! Is er nog enige viriliteit bij de Surinaamse ouders te bespeuren om te ageren tegen politici die het belang van het land decennia lang te grabbel gooien, moeten wij niet afrekenen met vervloekte karakters?

Drs. Frits Lalay

  1. kinderen 6
  2. toekomst 5
  3. bewust 3
  4. the 3
  5. man 3