1. vorige
  2. volgende

Beroving en verkrachting in elkaar gezet

De beroving en verkrachting van een mevrouw onlangs te Lelydorp bleek achteraf een opgezette zaak te zijn. Dit zei minister Edward Belfort van Justitie en Politie dinsdagmiddag in het parlement. De Nationale Assemblee, die gisteren bijeen was voor de behandeling van drie sociale wetten, is bezorgd over de criminaliteitsgolf. Het Nieuw Front DNA-lid Radjkoemar Randjietsingh (VHP) bracht het onderwerp van de criminaliteit aan de orde. Dit, naar aanleiding van recente cijfers van de politie, waaruit is gebleken dat het aantal levensberovingen dit jaar vergeleken met de afgelopen jaren flink is gestegen. Zowel oppositie – als coalitieleden wilden concreet weten van de minister welke acties zijn ministerie onderneemt om de verruwing en of toename van de criminaliteit de kop in te drukken.

De minister beschikt over informatie dat sommige situaties in scene worden gezet. In het geval van Lelydorp haalde hij nog aan dat het slachtoffer in woningnood zat. Zij was op zoek naar een huis. Belfort heeft het slachtoffer in het ziekenhuis bezocht. De minister verschafte geen nadere details.

Criminaliteit onder controle
Belfort onderstreept dat zijn ministerie geen enkele situatie bagatelliseert, zoals door de oppositie wordt geroepen. Pogingen van de minister om aan te tonen dat de criminaliteit onder controle is, maakten geen indruk op de oppositie. Belfort deelde mee dat hij deze situatie heeft besproken met korpschef Humphrey Tjin Liep Shie. De minister wenste niet in details te treden over de acties die ondernomen worden en nog zullen worden getroffen, maar “de zaak is onder controle gebracht en wij gaan door met de maatregelen”.

“De politie is dag en nacht bezig op het veld.” Er zijn concrete maatregelen getroffen om de zichtbare toename van de criminaliteit die zich manifesteerde in juli de kop in te drukken. Belfort hekelt het feit dat gezegd wordt dat hij geen beleid maakt en dat de situatie is ontspoord. “Ik kom uit het veld en ben van het veld. Ik onderschat geen enkele situatie. Ik kan bepaalde zaken nu niet aan de grote klok hangen.”

Politici zetten aan tot criminaliteit
De minister wilde wel kwijt dat sommige politici personen aanzetten om criminele daden te verrichten. Zonder namen te noemen, haalde Belfort het volgende aan: “terwijl ik criminelen oproep om zich aan te melden, zien we dat bepaalde mensen juist oproepen om door te gaan”. “Ik herinner mij de brute beroving aan de Hermitageweg. Ik ben het slachtoffer gaan zien in het ziekenhuis en heb mijn medeleven betuigd. Daarna heb ik opgeroepen dat de verdachten zich moesten aanmelden. Er komt een persoon van een bepaalde partij met bijna krachttermen in de media zeggen dat dit niet gaat werken.” De verdachten in deze zaak hebben zich aangemeld, benadrukte Belfort.

Geen politiek bedrijven
Belfort riep op geen politiek met de zaak te bedrijven. “Ik weet wat het betekent om de criminaliteit te bestrijden. Ik ben gewond geraakt, beschoten door criminelen, ik ben geen minister die vanuit een bureau werkt en ik wil geen politiek gaan voeren met deze zaak.”

SM

  1. minister 8
  2. belfort 8
  3. criminaliteit 7
  4. zaak 5
  5. situatie 4