SPA in staat van paraatheid

“De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) verkeert in staat van paraatheid”, zegt voorzitter Guno Castelen van de SPA. De partij roept alle Surinamers die ontevreden zijn met het huidige beleid van de regering op, om hun ontevredenheid te uiten. Op 1 mei, Arbeidsdag, organiseert de partij een kranslegging. Op die dag zullen de C-47-bonden, leden van de SPA, de familie Derby en de familie Sylvester aanwezig zijn tijdens de kranslegging bij de beelden van Fred Derby (gewezen SPA-voorzitter) Hendrik Sylvester en Pater Weidman (grondlegger van het algemeen kiesrecht in Suriname). “Als ook Curtis Hofwijks daar zou willen komen, is hij welkom. Iedereen die een signaal van protest wil tonen richting wat arbeiders en werkers nu moeten ervaren, is welkom”, zegt Castelen.

Ook Castelen was afgelopen vrijdag aanwezig voor het gebouw van De Nationale Assemblee om de groep ‘We zijn Moe’ fysiek te ondersteunen. Hij is ook de mening toegedaan dat de regering, indien zij het land niet kan besturen, haar mandaat terug zou moeten geven aan het volk. Echter moet blijken in hoeverre het de SPA lukt om Surinamers voor dit doel op de been te krijgen. Indien de vakbeweging, waaronder C-47, besluit om zich achter de SPA aan te sluiten, is er wel een zware aanhang. Dat zal op 1 mei moeten blijken.

Kavish Ganesh

  1. spa 6
  2. partij 3
  3. castelen 3
  4. zegt 2
  5. voorzitter 2