1. vorige
  2. volgende

Minibeurs over podosiri in Marowijne

Ondernemers en personen die willen investeren in de podosiri- (açai)sector zullen op 9 augustus geïnformeerd worden over de teel- en verwerkingsmogelijkheden van podosiri en de manieren waarop ze hun business kunnen verbeteren. De Pater Ahlbrinck Stichting (PAS) houdt op deze dag een Podosiri Prisiri Dey in het district Marowijne.

Op deze open dag in de vorm van een minibeurs, zullen er diverse producten gemaakt van podosiri, tentoongesteld en verkocht worden. Naast de traditionele producten als sap en cake, zullen ook voor Suriname innovatieve producten als jam, cup cakes, cocktails, soep, gummy’s en sieraden gepresenteerd worden.

Kans voor vrouwen en jongeren
Behalve het informeren van geïnteresseerden, hoopt de PAS dat na deze dag het aantal ondernemers en verwerkers in de sector zal zijn vergroot en de samenleving bewuster is gemaakt van veelzijdige mogelijkheden in de podosiriproductieketen.

Er zullen korte workshops worden gehouden over het telen, inclusief hoe om te gaan met planten en ziekten, verwerking tot sap, hygiëne en de verpakking en financieringsmogelijkheden en budgettering. Het project is de opmaat van een eveneens door de PAS te organiseren podosiri-evenement op grotere schaal in de maand november.

De Podosiri Prisiri Dey wordt ondersteund door de A Ganar-jongeren van Moengo. Deze groep jongeren heeft onlangs de training crècheleidster en bejaardenzorg gevolgd. Een van de manieren om ook vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen is het bieden van adequate opvang voor kinderen en seniore burgers. Met de inzet van de A Ganar-jongeren op deze dag, hebben de vrouwen hun “handen vrij” en is dit tegelijkertijd een business kans voor deze jongeren.

De Podosiri Prisiri Dey is onderdeel van een project voor ontwikkeling en opschaling van de gehele podosiriketen in het Marowijnegebied, waarvoor het Zeister Zendingsgenootschap al gedurende een aantal jaren kennis en middelen beschikbaar stelt, meldt de voorlichting van de PAS.

De locatie van de open dag is het parkeerterrein van het Commissariaat/Clockhouse te Moengo. Het evenement begint om 9:00 uur 's morgens en eindigt om 16:00 uur.
  1. podosiri 7
  2. dag 5
  3. jongeren 5
  4. prisiri 3
  5. dey 3