Agent in vrijheid gesteld na betalingsregeling

De politieagent N.R. is dinsdag in vrijheid gesteld. Zijn familie heeft een betalingsregeling getroffen. Deze politieman was afgelopen vrijdag aangehouden op verdenking van verduistering. Hij wordt ervan verdacht boetegelden welke hij allemaal had ontvangen, niet te hebben overgedragen. Dat geld heeft hij ten eigen bate aangewend. Het gaat in deze om een bedrag van ruim SRD 110.000. Deze agent was te werk gesteld op een afdeling alwaar boetegelden worden geïnd via het digitale opsporingssysteem. De verkeersovertreders worden door een speciaal uitgerust voertuig getraceerd en zodoende worden zij door deze speciale afdeling staande gehouden. De familie van de agent in kwestie had advocaat Irvin Kanhai in de arm genomen. Bij de voorgeleiding heeft de rechter-commissaris de agent van politie eerste klasse in vrijheid gesteld, omdat hij een deel van het bedrag heeft terug betaald. De PR-afdeling van het KPS bevestigt de invrijheidstelling.

Saskia Bandhan

  1. gesteld 3
  2. agent 3
  3. afdeling 3
  4. vrijheid 2
  5. familie 2