Kapitein Artist: “Droom ananasboer wordt werkelijkheid”

12 boeren hebben gisteren te Redi Doti in het district Para overeenkomsten ondertekend met het bedrijf Suriname Candid Fruits NV (SCF). Deze samenwerkingsovereenkomst tussen lokale ananasboeren en SCF kwam tot stand door tussenkomst, lange deliberatie, en in aanwezigheid van de minister van Handel en Industrie (HI). Volgens dorpskapitein Lesley Artist heeft het dorp voor de eerste keer op zulk een niveau bezoek gehad van een minister van HI. Het ministerie heeft ook een intentieverklaring ondertekend met SCF om een goede basis te leggen voor exporten van ananas en ananasproducten. Het bedrijf hoopt dit jaar nog de eerste bezending richting Cuba te sturen. In de komende paar maanden beoogt men ongeveer 20.000 kilo ananas af te nemen van de boer. Met deze stap is het niet afgelopen. Er zullen meer stappen moeten worden gemaakt. Er zal aan de kwaliteit, aan de juiste variëteiten, en consistentie in hoeveelheid productie moeten worden gewerkt. Er moet al met al een internationale certificering worden gehaald.

In zijn periode als volksvertegenwoordiger zijn er een aantal projecten zoals oplevering van de brug, een multi functioneelcentrum, waterinstallaties, aanpassing elektriciteitsvoorzieningen en asfaltering wegen gerealiseerd. “Vooral de brug heeft ons letterlijk en figuurlijk verbonden met ontwikkeling. Nu kunnen wij een aantal tonnen aan ananas per seizoen leveren”, stelt Artist.

Ook met boeren van Pierre Kondre zijn er overeenkomsten ondertekend. Lloyd Read, kapitein Pierre Kondre, noemde het een heugelijke dag. “Aan de productie wordt toegevoegd een verzekerde afzet. Afzet is in de meeste gevallen een probleem. We zijn blij omdat Pierre Kondre niet bekend staat als een gebied dat zijn handen open houdt voor de overheid. Wij willen de ontwikkeling in onze eigen handen nemen. Dit is het begin van een duurzame relatie. Het pakket kan later uitgebreid worden met andere producten. Laat dit een voorbeeld zijn voor andere dorpen”, zei Read.

SCF is een lid van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Voor voorzitter Wilgo Bilkerdijk was dit een belangrijke stap. “Wij horen veel over de ontwikkelingsverhalen, maar dit is dat ding. Je moet die ananas werkelijk plukken, en werkelijk drogen. Dan pas heb je een product dat je kunt exporteren. Anders heb je een verhaal dat waar is, maar niet waar gemaakt is”, stelt Bilkerdijk.

Minister Sieglien Burleson van HI sprak in de richting van diversificatie van de Surinaamse economie. Het ministerie zal volgens haar alles aan doen om de boeren te ondersteunen, waaronder vooral ondersteuning met kennis. De vraag naar fruit in de wereld, en zeker Surinaams fruit, is groot. Voor ananas alleen al, zijn er in de regio individuele bedrijven die op maandbasis 50 ton ananas verwerken en nog naar meer vragen. Die ananas wordt meestal uit landen als China gehaald, terwijl Suriname vlak om de hoek ligt. Echter moet volgens Burleson Suriname haar huiswerk goed maken. Indien dat niet gebeurt, blijven de vruchten in Suriname, of erger nog, groeien zij niet eens.

Boer Jerry Birambi ziet hoop voor de sector. “De afgelopen jaren hebben wij onze ananas voor een appel en een ei verkocht”, zei Birambi, aangevende dat dit een goede kans is voor de ananas industrie om te floreren. Artist meent dat de droom van de ananasboer eindelijk werkelijkheid wordt.

De overeenkomst is gesloten met 12 lokale ananasboeren. Elke boer bezit circa 3 tot 5 hectaren aan grond. Per hectare kunnen er rond de 15.000-20.000 ananasplantjes worden geplant.

Kavish Ganesh

  1. ananas 9
  2. suriname 4
  3. scf 4
  4. boeren 3
  5. ondertekend 3