1. vorige
  2. volgende

Bestuur VSJS legt jaarplan voor

Desney Romeo (voorzitter), Marciano Zalman (ondervoorzitter), Terence Oosterwolde (secretaris), Quaraisy Nagessersing (penningmeester) en Jaswant Gajadien (commissaris), maken sinds kort het nieuw bestuur uit van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname (VSJS). De heractivering van de vereniging was in november 2013.

Het bestuur heeft bij een bezoek aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Ismanto Adna, gezegd dat een van zijn doelstellingen is het ondersteunen van sport in de ruimste zin des woords. Hiervoor moeten de belangrijke spelers samen werken, vandaar het bezoek aan de minister, maandag.

Het bestuur heeft een jaarplan opgemaakt en de voornaamste zaken aan de minister voorgehouden. Ook is gesproken over het sportgala dat georganiseerd wordt aan het eind van elk jaar. Adna liet weten dat de communicatie naar de samenlevingtoe van belang is voor het sportgebeuren in Suriname.

  1. bestuur 3
  2. minister 3
  3. vereniging 2
  4. suriname 2
  5. bezoek 2