Navrátri, inspiratie voor een nieuw begin

Terwijl wij allen, maar in het bijzonder onze Hindoe broeders en zusters, volop Navrátri vieren, is het goed om te benadrukken dat Navrátri een 9-daags-festival is ter ere van Durgá als oerbron van alle kracht (Shakti), die twee keren per jaar voorkomt. Deze negen nachten zijn bij uitstek geschikt om een nieuw begin te maken in ons leven.

Navrátri is een belangrijke tijd van zuivering, bezinning en spirituele reiniging. Durgá is de totale kracht en kent twee kanten. Ze is de mysterieuze combinatie van onwetendheid en kennis, verstrikking en verlossing, vernietiging en schepping. Ze vernietigt duisternis om licht te creëren. Zij is ook de kracht van vernieuwing, van schepping die in alle schepselen voorkomt, maar zich vooral manifesteert in het vrouwelijke aspect van creatie.

Door haar te vereren worden onze slechte eigenschappen weggenomen en kunnen we onze zintuigen overstijgen door als het ware zaadjes te planten voor vruchtdragende activiteiten. Het is nu tijd om ons eigen innerlijk onder de loep te nemen, zodat we kunnen weten wat werkelijk onze obstakels zijn op ons spirituele pad en wat hiervan de oorzaken zijn.
Zelfanalyse is heel belangrijk en daar is moed voor nodig, zodat we ons ware zelf en dus ook onze tekortkomingen onder ogen durven te zien.

We staan stil bij de kwaliteiten van de Maha Lakshmi, de invloeden die ons dragelijk maken, zoals pijn wordt gecompenseerd met liefde en verdriet met vreugde.
En daarom is het goed om in deze periode anderen lief te hebben, maar ook anderen te helpen op hogere niveaus te komen, simpelweg door liefde te schenken. Liefde is aanstekelijk en de grootste helende kracht.

Ik wens u allen een Shubh Navrátri toe

VHP-voorzitter Chan Santokhi


  1. navratri 4
  2. kracht 4
  3. liefde 3
  4. goed 2
  5. durga 2