Duidelijke afbakening niet nodig voor diagnostische toets

De leerlingen van het vierde en vijfde leerjaar van de basisscholen die vandaag en morgen een diagnostische toets maken, hebben volgens verschillende schoolleiders geen duidelijke afbakening van de te bestuderen leerstof ontvangen.Edwin Marshall, voorzitter van de stuurgroep Diagnostische Toesten 4 en 5, om uitleg gevraagd, zegt aan Starnieuws dat schoolleiders hem daarvoor hebben gebeld, maar dat het voor hem niet geheel helder is waarom zij dat zouden willen weten.

Marshall meent dat op een willekeurig moment in het schooljaar het nooit zo zal zijn dat alle scholen in heel Suriname hetzelfde onderwerp of thema behandelen. “Het is strikt ondenkbaar dus je probeert een afbakening te vinden, zodanig dat de grootste groep, ongeveer 90%, van de scholen wel daaronder zal vallen”. Als de scholen de thema’s of onderwerpen die zullen voorkomen op de toets hebben behandeld, zal dat blijken uit de resultaten. Marshall zegt dat de leerlingen de stof van het vierde leerjaar en het eerste kwartaal van het vijfde leerjaar moeten kennen.

De vakken die getoetst zullen worden zijn rekenen en taal. De meerwaarde van deze toets is dat op grond van de resultaten, gerichter hulp geboden kan worden aan leerlingen én leerkrachten. De programma’s zullen onder andere gekoppeld worden aan de Naschoolse Opvang. Ook tijdens de normale schooltijden zullen verschillende methoden toegepast worden om ondersteuning te bieden aan leerlingen en leerkrachten. “Het zou kunnen dat er van een ander vak iets zal moeten worden weggehaald maar dat is nog niet duidelijk”, stelt Marshall.

Volgens de voorzitter van de stuurgroep is het aan de school gelegen om te beoordelen of de toets slechts een test wordt of als deze een bijdrage zal leveren aan de cijfers van de leerlingen. Echter is hij de mening toegedaan dat de toets slechts bedoeld is om aan te geven waarvoor de leerling zwak, goed of matig scoort. Hij is er geen voorstander van dat gegevens uit de toets gebruikt worden voor beslissingen voor overgang of iets dergelijks.

Deelname aan de diagnostische toets is niet verplicht indien de ouders, leerkrachten of leerlingen niet hieraan mee willen doen. Als een leerling op een van de dagen ziek wordt en niet aanwezig kan zijn, is het nog niet duidelijk wat in zo een geval moet gebeuren. Volgens Marshall zouden deze kinderen in de gelegenheid gesteld moeten worden de test te doen op school of op een andere locatie.

Shahida Hek
  1. toets 7
  2. leerlingen 6
  3. marshall 5
  4. leerjaar 3
  5. diagnostische 3