1. vorige
  2. volgende

Voorlichtingsdienst KPS heet nu Public Relations

De afdeling Publiciteits- en Informatiedienst van het Korps Politie Suriname (KPS) heet nu Public Relations (PR). Hierdoor is er meer ruimte om het publiek beter te informeren over de gewapende macht. Binnen het korps vindt er een reorganisatie plaats. De recherche Geyersvlijt en Nieuwe Haven zijn samengesmolten. Hetzelfde geldt voor de Anti Terreur Eenheid en het Ondersteuningsteam.

Inspecteur Humphrey Naarden, hoofd van deze afdeling, zegt aan Starnieuws dat de werkzaamheden van de afdeling beter tot uitdrukking komen door de naamsverandering. Binnen het korps is de herstructurering vanaf 5 februari gaande. De organisatie gaat mee in het proces van decentralisatie dat door de overheid wordt uitgevoerd.
De afdeling PR moet het beleid van de politie, dat gericht is op de politieorganisatie als geheel, presenteren aan het publiek. Binnen het korps zijn er drie afdelingen die zich bezighouden met voorlichting. De afdeling Verkeersvoorlichting Onderwijs en Statistieken en Voorlichting van de afdeling Jeugdzaken staan los van de afdeling Public Relations, waardoor zij hun werkzaamheden apart uitvoeren. Het is de bedoeling dat de verschillende voorlichtingsafdelingen binnen de politieorganisatie onder één dak geplaatst zullen worden, zegt Naarden.

Door de samensmelting zal de voorlichting en informatie via het hoofd PR plaatsvinden. De eerste verandering binnen de organisatie is het benoemen van vier regiocommandanten, waarbij de ressortcommandanten in het vervolg verantwoording schuldig zijn aan de regiocommandant. De Anti Terreur Eenheid en het Ondersteuningsteam zijn samengesmolten in de nieuwe afdeling Regionaal Bijstandsteam (RBT). De rechercheafdelingen Geyersvlijt en Nieuwe Haven vallen nu onder Kapitale Delicten. “De samensmelting moet klaarheid brengen in ernstige strafbare feiten. Dit heeft niet zozeer te maken met kapitaal, maar met ernstige misdrijven die door middel van het inzetten van meer expertise opgelost zullen worden”, legt Naarden uit.

Letitia Pinas
  1. afdeling 8
  2. korps 4
  3. nieuwe 3
  4. naarden 3
  5. voorlichting 3