NPS: NDP wakker geschud

De Nationale Partij Suriname (NPS) zegt ingenomen te zijn met de haast en de ijver die door onder andere het NDP-districtssraadslid Harold Jubithana en het assembleelid Lesley Artist aan de dag is gelegd om te reageren op het bezoek aan Bigi Poika. Dat bezoek vond plaats op uitnodiging van de lokale bevolking wat aangeeft dat de mensen de huidige situatie zat zijn en behoefte hadden aan de aanwezigheid van deze NPS en haar voorzitter in het gebied, zegt de partij in een reactie.

Tijdens die bijeenkomst heeft NPS voorzitter Gregory Rusland luid en duidelijk de regering opgeroepen om te werken aan de problemen van het dorp die zich aan het opstapelen zijn. Het feit dat Artist nu aangeeft dat de problemen zullen worden opgepakt, is voor de NPS het bewijs dat men de oproep van haar voorzitter terecht vindt en bereid is daaraan te werken. "Dit is wat we willen", zegt de NPS."De regering moet werken voor de burgers van het land. De vorige regering heeft een goede startpositie voor ze achtergelaten."

Blij met stappen
De partij verwijst naar het moment van het bezoek van de NPS-delegatie waarbij de bewoners zonder stroom zaten. Er moest terstond een oplossing worden gevonden en daar is op ingespeeld door twee vaten diesel beschikbaar te stellen. De elektriciteitsvoorziening in heel Suriname is ook punt van bespreking geweest. Daarbij zijn de inspanningen van de vorige regering om 24 uurs centrales te plaatsen in diverse gebieden aan de orde geweest. Terwijl die ontwikkelingen in gang werden gezet, vonden verkiezingen plaats waardoor het werk niet kon worden voortgezet, stelt de NPS. Aangegeven is dat bij een overname van de regeerverantwoordelijkheid in 2015 verder gewerkt zal worden aan dit project.

De verrichtingen van de vorige regering rond de infrastructuur liggen daar, zegt de NPS. De slecht begaanbare weg van Bigi Poika is eveneens een prioriteitsproject van de NPS en daar dienen de nodige acties voor ondernomen te worden. "Het is geweldig dat wij nu de NDP hebben wakkergeschud om actief te werken aan de problemen."Hoewel de NPS een oppositionele partij is, zal zij de regering blijven oproepen om serieus te kijken naar de noden van het volk. "Als het bezoek van de NPS-delegatie kan resulteren in een vlottere aanpak van de belangrijkste noden, zoals nu het geval blijkt te zijn, hebben wij met zijn allen gewonnen," zegt de NPS.

  1. nps 11
  2. regering 6
  3. zegt 5
  4. partij 4
  5. bezoek 4