Moord Stephany Jaliel niet bewezen

Kantonrechter Sieglien Wijnhard achtte gisteren niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte Fayzel Mokiem zich schuldig heeft gemaakt aan moord c.q. doodslag van zijn vriendin Stephany Jaliel. Volgens de magistraat zou Mokiem zich slechts schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van het slachtoffer. Hiervoor kreeg hij een celstraf van twee jaar opgelegd. Deze uitspraak doet de rechter op basis van de verklaringen die de deskundige arts op de zitting vorig jaar heeft afgelegd, waarin hij aangaf dat letsels op het lichaam van Jaliel voor het springen in de Surinamerivier al aanwezig waren. Daarnaast is het ook zo dat er geen bloeding optreedt wanneer een slachtoffer is overleden. Bovendien kan de deskundige nog steeds niet verklaren hoe Jaliel bij zo een hoge waterstand in het water heeft kunnen springen. De schaafverwondingen aan de buik zijn wel na het overlijden opgetreden. Het stompgeweld moet kort voor het overlijden hebben plaatsgehad.
Het Openbaar Ministerie had aanvankelijk een gevangenisstraf van tien jaar voorgesteld. De verdachte heeft zijn vriendin dusdanig mishandeld dat zij in de Surinamerivier is gesprongen. Hij heeft het slachtoffer daar hulpeloos achtergelaten. Fayzel, die een liefdesrelatie met het slachtoffer had, verklaarde bij de politie dat hij Jaliel bij Steps had opgehaald om samen met haar naar Happy Day Inn te gaan. Na het bedrijven van de liefde vroeg Jaliel hem SRD 400 voor een schoen die zij bij Steps gezien had. De verdachte gaf haar te kennen dat hij niet van plan was om haar financieel te ondersteunen. De relatie tussen de twee was uitsluitend een seksuele relatie. Jaliel raakte verhit. Op de terugweg over de Anton Dragentenweg ontstond er een ruzie. Fayzel besloot toen om op een leegstaand perceel langs de Anton Dragtenweg te parkeren. Jaliel stapte uit en liep weg. Vervolgens stapte Fayzel ook uit met de bedoeling om zijn vriendin te kalmeren. De pogingen daartoe mislukten en Fayzel raakte verhit. Hij bracht slagen toe aan het slachtoffer. Jaliel probeerde de situatie te ontkomen. Dit mislukte en ze sprong in de Surinamerivier. De raadslieden Lilawatie Punwasi en Robby Denz hebben eerder vrijspraak gevraagd.

FR

  1. jaliel 8
  2. fayzel 5
  3. slachtoffer 5
  4. verdachte 3
  5. vriendin 3