1. vorige
  2. volgende

Eenheidsmanifestatie moet kracht PL en KTPI bewijzen

“Brunswijk is in staat een stadion te vullen, wij gaan een plantage vullen. We willen de wereld en Suriname tonen dat geen enkele regering gevormd kan worden zonder de PL en de KTPI,” zegt Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL) in verband met de eenheidsmanifestatie die zaterdag samen met de Kerukunan Tulodo Prenatan Inggil (KTPI) wordt gehouden te Mariënburg. Naar aanleiding van de registraties worden ruim 500 volle bussen verwacht.

KTPI-voorzitter Willy Soemita zegt de stelling van Somohardjo te onderschrijven. Hij wijst er op te behoren tot de partij van nationale eenheid en saamhorigheid van de hoogste orde. Hij merkt op dat bij 1 juli elke Surinamer deze dag viert als nationale dag. Volgens Soemita begrijpen vele van de jongeren onder de nazaten van de Javaanse immigranten van toen de belangrijkheid van 9 augustus echter nog niet. Zij zijn nog niet helemaal geïnformeerd. Aan degenen die als Javaanse immigranten naar Suriname zijn gekomen, zouden wij het nodige respect en eerbied moeten geven. ‘Laat niemand meer jou bevoogden, laten wij als gelijkwaardige Surinamers behandeld worden,” is de boodschap van Soemita in dit kader. Hij merkt op dat wij niet alleen respect en eerbied moeten betuigen aan anderen, maar dit ook zelf mogen verwachten.

Somohardjo benadrukt dat er weliswaar sprake is van een samenwerking tussen KTPI en PL, maar dat het geenszins om een Jawablok gaat. “Men moet ons niet in dat hoekje drukken,” zegt hij stellig. “Wel zeggen wij dat de basis van de partijen uit Javanen bestaat.”
Het is om deze reden dat er niet alleen Javanen aanwezig zullen zijn tijdens de eenheidsmanifestatie te Mariënburg. “We zijn niet etnisch bezig, de Pertjajah Luhur en de KTPI zijn geen etnische partijen,” benadrukt de PL-voorzitter. Hij erkent dat de partijen indertijd als etnische groep zijn begonnen, maar inmiddels kunnen demonstreren dat prominente niet-Javanen deel uitmaken van de partijen.

Volgens Soemita heeft de activiteit van zaterdag vooral te maken met het op eerbiedwaardige wijze vieren van het feit, dat 124 jaar geleden de eerste Javaanse immigranten naar Suriname zijn gekomen. “Het gaat niet zozeer om de kracht van de KTPI en PL, aangezien die kracht als bekend is. En die kracht zal niet alleen op 9 augustus vertoond worden, maar ook daarna,” belooft Soemita. Beide partijvoorzitters nodigen een ieder uit om 9 augustus als nationale dag te vieren op Mariënburg. Zij roepen alle nazaten van immigranten, ook de niet-Javaanse, om deze dag gezamenlijk te herdenken.
  1. ktpi 6
  2. soemita 5
  3. dag 4
  4. javaanse 4
  5. immigranten 4