Het aantal strafbare feiten gepleegd in Suriname is in de eerste helft van 2014

PARAMARIBO - Het aantal strafbare feiten gepleegd in Suriname is in de eerste helft van 2014 gestegen ten opzichte van 2012 en 2013. Het gaat hierbij om gekwalificeerde diefstallen, inbraken, overvallen en levensberovingen. Het aantal berovingen is afgenomen.  

Dit blijkt uit een rapport dat het Korps Politie Suriname vrijdag bekend heeft gemaakt. Het geeft de halfjaarlijkse criminaliteitscijfers over de eerste helften van 2012, 2013 en 2014 weer.  De vergelijkingen zijn gemaakt voor de maanden januari tot en met juni.

De stijging van deze strafbare feiten geeft reden tot bezorgdheid en extra maatregelen, aldus de politie in het bericht. Een groot zorgpunt is de toename van het deel van de diefstallen met geweld waarbij vuurwapens gebruikt worden (overvallen) terwijl aan de andere kant een daling wordt genoteerd van de diefstallen met geweld zonder gebruik van vuurwapens(berovingen).

In de eerste zes maanden van 2012 bedroeg het aantal gekwalificeerde diefstallen 1046, in 2013 zijn er 1408 genoteerd en voor dit jaar staan maar liefst 1592 op de lijst. Een toename van 52 % ten opzichte van 2012.  Deze gekwalificeerde diefstallen betreffen vooral de diefstal van gascilinders en het stelen uit auto's.

Het aantal inbraken in 2012 was 1939 en daalde het jaar daarop naar 1811. Nu in 2014 zijn het er 2006, een verslechtering van 3,5 % ten opzichte van 2012.

Bij de berovingen is er een positieve trend. In 2013 daalde het aantal gevallen al met 9 gevallen van 468 in 2012 naar 459 in 2013, terwijl het dit jaar verder is gedaald naar 334. Een verbetering van 29 % ten opzichte van 2012.

De eerste helft van 2012 telde de politie 167 overvallen. Dit daalde het jaar daarop naar 153. In 2014 steeg het weer naar 182 gevallen. Een verslechtering van 9 % vergeleken met 2012.

11 berovingen in de eerste zes maanden van 2012 steeg naar 13 in 2013, terwijl er  dit eerste half jaar  16 levensberovingen zijn gepleegd, een verslechtering van 45 % ten opzichte van 2012.

Van de geregistreerde levensberovingen is 68.8 % opgelost. 2 levensberovingen vallen onder de categorie huiselijk geweld (12,5 %). 5 kunnen als roofmoord worden bestempeld (31,3%)

Van de 5 roofmoordgevallen zijn 3 gepleegd in het binnenland (2x Sipaliwini en 1x Brokopondo). Twee hebben plaatsgevonden in Wanica.

 

 

 

 

 
  1. aantal 5
  2. opzichte 5
  3. diefstallen 5
  4. jaar 5
  5. levensberovingen 4