Jogi plaatst vraagtekens bij kosten sociale wetten

De Nationale Assemblee (DNA) kan voor de recesperiode nog de sociale wetten die op de agenda staan, goedkeuren. Het assembleelid Mahinder Jogi is echter nog behoorlijk ongerust en heeft een heleboel vraagtekens over deze wetten. Het grootste zorgpunt volgens Jogi is de uitvoering. Bij de behandeling in eerste ronde heeft de parlementariër deze vraag ook aan de regering gesteld. De vraag volgens de VHP’er is hoe het uiteindelijke kostenplaatje van deze wetten eruit zal zien. ‘Daarnaast is de vraag of de financiële middelen wel ter beschikking zijn.’
De volksvertegenwoordiger is van mening dat de regering ‘niet zomaar wetten moet aannemen, om indruk bij de komende verkiezingen te maken’. Volgens hem moet er iets gemaakt worden dat daadwerkelijk in het belang van de gemeenschap zal zijn en dat de gemeenschap er profijt van heeft. Als deze wetten niet goed worden bestudeerd en uitgevoerd, gaan wij over een paar maanden weer problemen met artsen en andere mensen krijgen, omdat de regering niet voor de geleverde diensten heeft kunnen betalen. ‘Dit is momenteel het geval met de zorgverzekering.’ Volgens Jogi ‘hebben wij nu problemen met artsen bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) die zich roeren’. ‘Als de informatie juist is, dan zijn deze mensen zes tot zeven maanden niet voor hun diensten uitbetaald.’ De volksvertegenwoordiger denkt niet dat er genoeg geld is om al de projecten uit te voeren.
De regering is momenteel aan het woord om vragen te beantwoorden over de drie sociale ontwerpwetten die zijn ingediend. Deze gaan over de invoering van een algemene pensioenregeling, de nationale basiszorgverzekering en een minimumloon. De hoogte van het minimumloon is niet vastgesteld in de ontwerpwet. De regering wil bij staatsbesluit bepalen wat het minimumloon zal worden. Hiermee is vooral de vakbeweging het niet eens. Over de algemene pensioenregeling en de basiszorgverzekering willen de assembleeleden ook concrete cijfers hebben. Vicepresident Robert Ameerali zal de vragen die gesteld zijn, beantwoorden.

FR

  1. wetten 5
  2. regering 5
  3. jogi 3
  4. vraag 3
  5. minimumloon 3