1. vorige
  2. volgende

KPS presenteert halfjaarlijkse criminaliteitscijfers

Het Korps Politie Suriname (KPS) geeft de criminaliteitscijfers vrij over de eerste helft van 2012, 2013 en 2014. Binnen korte termijn zal opnieuw een bijstelling van de acties van de politie plaatsvinden. Daarbij zullen alle partners, waaronder het Nationaal Leger, worden betrokken.

In de maand juli 2014 heeft de politie zeven gevallen van levensberovingen genoteerd, waarvan vijf gevallen van huiselijk geweld. Een geval heeft vermoedelijk te maken met een afrekening, terwijl van een andere levensberoving het motief nog onduidelijk is voor de politie.

Van de geregistreerde levensberovingen is 68.8 % opgelost. Twee levensberovingen vallen onder de categorie huiselijk geweld (12,5 %). Vijf kunnen als roofmoord worden bestempeld (31,3%). Van de vijf roofmoord gevallen zijn drie gepleegd in het binnenland (2x Sipaliwini en 1x Brokopondo). Twee gevallen hebben plaatsgevonden in Wanica.

Algemene toelichting
De gekwalificeerde diefstallen worden gevormd door onder andere diefstal bij nacht op een erf of door middel van inklimming, of uit voertuigen enz. De inbraken betreffen alle gevallen van inbraak uit woningen en (bedrijfs)panden. De stijging van deze strafbare feiten gedurende het eerste halfjaar van 2014 geeft reden tot bezorgdheid en extra maatregelen. Een significant deel van de gekwalificeerde diefstallen betreft ontvreemde gascilinders en inbraken uit voertuigen.

De berovingen en overvallen maken samen deel uit van de diefstallen door middel van geweldpleging. Om onderscheid te maken tussen de gevallen waarbij een vuurwapen als geweldsmiddel wordt gehanteerd (overvallen) en de gevallen waarbij geen sprake is van gebruik van een vuurwapen (berovingen) worden de termen overvallen en berovingen gebruikt. Internationaal worden al deze strafbare feiten aangeduid als 'robberies'. Als geheel dalen deze strafbare feiten bij vergelijking van de eerste helft van 2013 met die van 2014 van 612 naar 516 (een daling van 14.7%). Een groot zorgpunt is de toename met 19% van het deel van de diefstallen met geweld waarbij vuurwapens gebruikt worden (overvallen), terwijl aan de andere kant een daling van 37.4% wordt genoteerd van de diefstallen met geweld zonder gebruik van vuurwapens (berovingen), meldt de KPS PR.

U kunt de halfjaarcijfers hier downloaden. Halfjaar_cijfers_KPS.pdf    
  1. gevallen 7
  2. diefstallen 5
  3. politie 4
  4. geweld 4
  5. berovingen 4