Badrising op ACP staatshoofden bijeenkomst in Papua New Guinea

Op 31 mei en 1 juni werd de 8ste ACP (The African, Caribbean and Pacific Group of States) Topconferentie van Staatshoofden en Regeringsleiders gehouden in Port Moresby, Papua New Guinea. Voorafgaand hieraan kwamen de ACP Ministers van Buitenlandse Zaken bijeen op 30 mei 2016. President Bouterse, die een persoonlijke uitnodiging had ontvangen van Peter O’ Neil, premier van Papua New Guinea, kon vanwege zwaarwichtige verplichtingen niet aanwezig zijn en liet zich vertegenwoordigen door ambassadeur Niermala Badrising, minister van Buitenlandse Zaken. De minister werd bijgestaan door ambassadeur Reggy Nelson die ons land in Frankrijk vertegenwoordigd.

President Bouterse heeft in een persoonlijk schrijven de premier geïnformeerd over de ernstige reden van zijn besluit. Aanvankelijk zou Suriname in 2014 gastheer zijn van deze bijeenkomst van ACP staatshoofden en regeringsleiders. Het thema van de topconferentie was “Repositioning the ACP Group to Respond to the Challenges of Sustainable Development”. Hoog op de agenda stond de behandeling van het rapport van de “Eminent Person Group” (EPG), die namens de staatshoofden moest nagaan op welke wijze de ACP geherstructureerd kon worden en hoe de samenwerking met de Europese Unie er na 2020 er uit moet zien, zodra de Cotonou overeenkomst afloopt. De “EPG” werd geleid door Olusegun Obasanjo, voormalig President van Nigeria. Door verschillende aanwezigen werd het belang van onderlinge samenwerking benadrukt en de enorme potentie van de sectoren landbouw en toerisme werd eveneens naar voren gebracht. President Robert Mugabe van Zimbabwe, die namens de Afrikaanse regio een openingstoespraak hield, riep alle ACP landen op om meer dan ooit nauwer samen te werken en niet langer slechts te fungeren als leverancier van grondstoffen, die het Westen rijker maakt.

Badrising wees tijdens haar toespraak, evenals andere sprekers, op de moeilijke tijden die diverse economieën thans meemaken, vooral economieën die sterk afhankelijk zijn van extractieve industrieën. Ten aanzien van klimaatverandering gaf zij aan dat Suriname nu reeds de gevolgen daarvan ervaart en dat vooral de kustvlakte gevaar loopt, terwijl Suriname gezien kan worden als een van de weinige landen met een negatieve uitstoot van broeikasgassen. “Suriname heeft haar verantwoordelijkheid getoond door de Overeenkomst van Parijs te ondertekenen”. Verder wees de Minister erop dat, indien de ACP een sterke partner van de EU na 2020 wil zijn, de ACP zich zal moeten concentreren op handel, investeringen, politieke dialoog en ontwikkeling. Zij gaf aan dat Suriname zal meewerken om de ACP te helpen transformeren naar een moderne organisatie, die beter in staat zal zijn om te gaan met de uitdagingen waarmee wij allen geconfronteerd worden.

De staatshoofden en regeringsleiders besloten tenslotte, vanwege de zwaarwichtigheid van het EPG Rapport, de regio’s de gelegenheid te geven het rapport eerst te bespreken. De Afrikaanse Staatshoofden doen dit later deze maand. De Caricom staatshoofden zullen in juli bijeenkomen, terwijl de staatshoofden van de landen van de Stille Zuidzee in september het rapport zullen bespreken. De ACP Raad van Ministers zal na alle consultaties met voorstellen moeten komen ter implementatie van de aanbevelingen en voor het opzetten van een speciaal fonds.

  1. acp 10
  2. staatshoofden 7
  3. suriname 5
  4. president 4
  5. rapport 4