1. vorige
  2. volgende

Rampedarath leidt Veeteelt Coöperatie Nanipolder blok 3

Bramdew Rampedarath van de Vereniging van Padi Producenten, is vrijdagavond gekozen tot de eerste voorzitter van de Veeteelt Coöperatie Nanipolder blok 3. In het bestuur hebben ook zitting Rawita Ilahibax, Bhola Shankar, Sakkradjit Ramhiet en Tander Perkash. Het heeft volgens Henk Panchu van de afdeling Coöperatiewezen van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) inspanning gekost om een consensusbestuur te vormen.

De sector wordt reeds vele jaren geplaagd door een gebrek aan goed grasland, slechte kwaliteit runderen, onenigheid tussen veehouders en bestuur én de onderlinge spanningen binnen de Vereniging van Veehouders Nickerie. Deze vereniging voert het beheer over de Stalweide in de Clarapolder waar veediefstal, ongeoorloofd brandmerken van runderen en tientallen rechtszaken over de wettigheid van het bestuur aan de orde zijn.

Met de Veeteelt Coöperatie Nanipolder blok 3 wil het ministerie van LVV een nieuwe impuls geven aan de veehouderij in Nickerie. Behalve een nieuwe organisatievorm moet het nieuwe gebied van ongeveer 350 hectare in de Nanipolder, helpen voorzien in infrastructuur om een verantwoorde manier aan veeteelt te doen. Ook zijn er plannen om vee uit Brazilië te laten halen om de veestapel te verbeteren. Bij de verkiezing van het bestuur, was ook onderminister Djoemadie Kasanmoesdiran aanwezig. Hij zegde de coöperatie vanuit LVV alle steun toe.

Districtscommissaris (dc) Widperkash Joeloemsing en parlementariër Rashied Doekhie (Mega Combinatie/NDP) riepen de veehouders op eens eindelijk in eenheid te werken aan verbetering van de sector. Eerlijkheid en transparantie moeten volgens de dc leidraad zijn om weer vertrouwen in de sector te krijgen. Rampedarath vroeg de ongeveer dertig aanwezige leden van de coöperatie om samen met hem nu te gaan werken aan de omheining van dit gebied en de aanleg van infrastructuur. Hierdoor zal het vee het gehele jaar door genoeg water en gras hebben. Het bestuur Rampedarth zal twee jaar aanzitten.
  1. bestuur 5
  2. veeteelt 4
  3. cooperatie 4
  4. vereniging 3
  5. nanipolder 3