Bond en directie ’s Lands nog niet op één lijn

De bond van het ‘s Lands Hospitaal en de directie van het ’s Lands Hospitaal, hebben vanmorgen gesprekken gevoerd over het geld dat is ingehouden van leden voor betalingen aan derden. Een groot deel van de leden heeft schulden bij derden, omdat ze niet uitkomen met hun salaris. Met de administratie van het ’s Lands is daarom afgesproken om het bedrag maandelijks in te houden van hun salaris en vervolgens over te maken aan de schuldeisers. Er is sinds kort gebleken dat de administratie drie maanden lang heeft verzuimd om deze overmakingen te doen. Imro Edam, voorzitter van de bond bij het ’s Lands Hospitaal, zegt dat er niet veel is gekomen uit het gesprek hedenochtend met Bernard Abia, waarnemend directeur van het ’s Lands, vandaar dat beide partijen vanavond wederom om de tafel gaan. Uit dit gesprek verwacht de bondsvoorzitter een oplossing voor zijn leden. Mocht het zijn dat er toch geen oplossing komt, zal het aan de leden liggen wat de volgende stap zal zijn. Edam heeft afgelopen zaterdag zijn beklag gedaan bij de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel, die beloofd heeft om de kwestie nog deze week op te lossen. Het uitblijven van betalingen heeft ervoor gezorgd dat diverse instellingen contact opnemen met de leden, omdat het gebruikelijk is dat er een renteboete wordt berekend bij achterstallige betalingen.

Wie de boete zal betalen, wordt ook vanavond besproken.

De bondsvoorzitter weet niet waarom de gelden drie maanden lang niet zijn overgeboekt, terwijl deze wel ingehouden zijn van de salarissen. Waar het geld gebleven is, is ook niet duidelijk. Hij geeft wel te kennen dat er vaak mismanagement wordt gevoerd bij het hospitaal, waardoor vele problemen ontstaan. Dat de leiding van het ‘s Lands niet adequaat omgaat met de middelen, is volgens Edam ook de reden waarom er vaak een tekort aan middelen ontstaat. Als voorbeeld haalt hij aan hoeveel miljoenen SRD’s het hospitaal enkele jaren terug heeft verloren door verkeerde contracten te tekenen.

door Kimberley Fräser

  1. lands 6
  2. hospitaal 5
  3. leden 5
  4. edam 3
  5. bond 2