Leerlingen met een minder mooie cijferlijst moeten niet geweerd worden bij de

PARAMARIBO - Leerlingen met een minder mooie cijferlijst moeten niet geweerd worden bij de inschrijving. De vorming van deze groep is van essentieel belang voor goede leerprestaties. Balram Soemeer, voorzitter van het directeurenberaad van middelbare scholen (VOS), reageert hiermee op vermoedens dat bepaalde schooldirecteuren selectief te werk gaan bij de inschrijving en de beste studenten eerder aan bod laten komen. 

Op basis van dit vermoeden opperde het Minov de mogelijkheid om de inschrijvingen zelf ter hand te nemen. Soemeer, die ook directeur is van het  Mr. Dr. J.C. de Miranda Lyceum, heeft er geen moeite mee als het zover komt. "Het is des ministerie om zo een beslissing te nemen als zij vindt dat een andere manier beter zal werken", zegt hij. Soemeer zegt dat er wel gevallen zullen voorkomen waar alleen leerlingen met fraaie cijferlijsten worden aangenomen, om het slagingspercentage op die school hoog te houden.

Om te staven dat dit niet het geval is op zijn school haalt hij aan dat er dit jaar van de 450 leerlingen "slechts" zestig procent is bevorderd naar het vijfde leerjaar. "Als ik op basis van wie de beste cijferlijst heeft of andere redenen leerlingen had aangenomen, zou ik veel meer geslaagden hebben. Maar ik doe dat niet." Melvin Bouva van de vaste parlementaire commissie Onderwijs juicht het voorstel van het Minov toe. "Ik heb klachten gehad dat leerlingen zelf op basis van names and faces worden toegelaten", vult hij aan.

Bouva stelt als andere mogelijkheid een vooraanmeldingsprocedure voor, waarbij leerlingen  zoveel mogelijk op een school dicht in de buurt worden ingeschreven. "Want dat is in eerste instantie ook de bedoeling."
  1. leerlingen 6
  2. soemeer 3
  3. basis 3
  4. school 3
  5. cijferlijst 2