Dispuut houtsector en regering neemt ernstige vormen aan

Het dispuut tussen de regering en de houtsector, begint ergere vormen aan te nemen. Aangevoerd door concessiehouders en ondersteund door meerdere groepen in de sector wordt donderdag een massameeting gehouden in de Kamer van Koophandel en fabrieken (KKF). Mobilisatie van dehoutsector, uitwisselen van achtergrondinformatie en waarschijnlijk een rechtszaak, moeten ervoor zorgen dat de regering op andere gedachte wordt gebracht.

De aanleiding van het dispuut, heeft te maken met een door de regering uitgegeven beschikking waarin terugwerkend vanaf 1 januari 2014 concessiehouders in plaats van SRD 0.05 cent nu SRD 20 retributie moeten betalen per hectare in concessie. In de beschikking dreigt de regering met het toepassen van sancties wanneer de concessiehouders geen gehoor geven aan deze nieuwe regel.

Overleg
De Algemene Surinaamse Houtunie (Ashu) die voorstander is van aanpassing van het retributiebedrag, vindt dat de regering verhogingen in overleg moet doen met de sector. De manier van de regering is niet alleen onbehoorlijk bestuur maar heeft veel negatieve effecten voor de sector en ook voor de economie van het land, zeggen de Ashu-bestuursleden, Satin Soekhoe, Herman Fraser, David van Roy en hun voorzitter André Soeltaansingh. Sinds het geschil begon, heeft de sector een aantal feiten, archiefgegevens met veel informatie verzameld. Die informatie zal stelselmatig via de media met de gemeenschap worden gedeeld.

De Ashu wil vooral het idee uit de gemeenschap halen dat wanneer een concessiehouder bijvoorbeeld 30 hectare zou hebben dat hij elk jaar in het hele gebied een constante houtproductie heeft. Er wordt alleen hout gekapt vanuit een bepaald kapplan, over een verplichte cyclus waarbij je pas na 25 jaar weer in een gebied hout mag kappen. Het gaat hier om het zogeheten Celos- Management Systeem, voor duurzame bosontwikkeling. Een concessiehouder met bijvoorbeeld 30 hectaren kan binnen dit verplicht systeem hooguit 8 tot 10 hectaren in productie brengen.

Vicepresident boosdoener
Een verhoging van het oude tarief van 0.0 5 cent SRD naar 20 SRD per hectare, lijkt op een billijke verhoging die de exploitanten best wel kunnen betalen. Niets blijkt minder waar, stelt de Ashu. In de praktijk gaat het om een verhoging van 40.000 procent, op productiekosten van rondhout dat niet eens in de buurt komt van procentuele verhoging.“We zouden ook kunnen zeggen dat we de verhoging verhalen op de consument, maar zo eenvoudig is dat ook niet”, legt Fraser uit. In elk geval zou de burger 30 procent meer betalen voor een meter hout.
De sector ziet in de gewraakte beschikking de hand van vicepresident Robert Ameerali. Hij zou enkele jaren terug, toen als voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken een plotselinge belangstelling hebben gehad in de houtsector. Delen van zijn ideeën van toen, die volgens de Ashu ook al vraagtekens opriepen, zijn kenbaar in de manier waarop de regering nu te werk gaat.

Overigens zou minister Steve Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer weinig te zeggen hebben gehad over deze verhoging, meent de Ashu. Op een bijeenkomst op het ministerie waar de sector was uitgenodigd door de minister, bleek toen dat niet Relyveld, maar Ameerali het woord voerde. “We waren eigenlijk te gast bij de vicepresident”.

Een andere reden voor de drastische verhoging zou zijn dat de regering de zogenaamde niet productieve concessies terug wil laten keren in de boezem van de staat. Volgens de Ashu-bestuursleden, zijn er in deBoswet voldoende mogelijkheden om dat te doen. “Alleen heeft de vicepresident niet de moed om zijn politieke vrienden die in de sector speculeren, rechtstreeks met de wet te confronteren. Nu worden voornamelijk de productieve concessiehouders er de dupe van", zegt Fraser.
  1. regering 8
  2. sector 7
  3. ashu 7
  4. verhoging 6
  5. concessiehouders 4