1. vorige
  2. volgende

SPI heeft 67% direct geslaagden

Studenten van het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI) hebben op 4 juli 2016 hun uitslag gehad. Ongeveer 99 studenten hebben dit jaar aan het examen deelgenomen en daarvan is ruim 67% direct geslaagd. Directeur Randjiet Jhagroe geeft aan trots te zijn dat deze groep studenten heeft doorgezet. In het begin leek het alsof de uitslag anders zou verlopen. De studenten hebben volgens het nieuwe systeem gewerkt, namelijk ‘De Nieuwe Leerkracht’. Van de 99 studenten behoren 22 tot de onderbouw en 77 tot de bovenbouw. Studenten binnen de onderbouw zijn studenten die zich hebben verdiept in het lesgeven in de kleuterklassen tot de 2de klas en die bovenbouw is van de 3de naar de 6de klas. “Van die 22 leerlingen zijn 10 gelijk geslaagd (45.5%), 7 (31.8%) hebben herexamen en 5 zijn afgewezen. Van de 77 studenten zijn 57 direct geslaagd (74%), 15 (19.5 %) hebben herexamen en 5 zijn afgewezen. Volgens de directeur kan het slaginspercentage oplopen tot 91% als een ieder het haalt bij het herexamen. Bij het nieuw systeem “De Nieuwe Leerkracht” is een groot verschil voor de studenten dat de salariëring meer zal zijn dan voorheen. “Nu is dat weg gewerkt”, zegt Jhagroe. “Geef je nu les op de lagere school maakt het niet uit als je van de onderbouw of bovenbouw ben, je krijgt hetzelfde salaris.”

Het programma verschilt van vorig jaar in die zin dat er meer werk aan verbonden is. De studenten hebben zich extra moeten inzetten. “De leerstof is goed in elkaar gezet, maar het ging meer om het feit dat ze veel dingen moesten doen. Ze moesten in alle vakken afstudeeropdrachten maken en ze kwamen in tijdnood. Het heeft heel veel moeite gekost de studenten op school te houden.” Er waren 103 studenten voor de studie en uiteindelijk zijn daarvan 99 studenten doorgegaan. Studenten die het nieuwe systeem hebben gevolgd, hebben allemaal hun uitslag gisteren gehad. Maar er zijn nog studenten van het oude systeem, die dit jaar nog moeten doorlopen. “Die waren de zitters van vorig jaar. Die uitslagen moeten nog komen”, zegt Jhagroe.

Herinschrijfdatum nog niet bekend
Het SPI hanteert een vast model, te weten dat gelijk na de laatste dag van het schooljaar de herinschrijvingen volgen. De laatste schooldag is op vrijdag 12 augustus. De eerstvolgende werkdag is 15 augustus. Volgens het draaiboek dat het SPI hanteert, zouden dus op deze datum de herinschrijvingen plaatsvinden. De directeur heeft echter vernomen dat de inschrijvingen verlaat zullen worden en het is nog niet bekend wanneer deze gehouden zullen worden. “Meestal hebben we vanaf mei al gehoord wat het ook zal zijn ten aanzien van de inschrijfgelden, maar van het jaar hebben we nog geen enkele instructie gehad. Vorig jaar bedroeg het inschrijfgeld SRD 250. Er is een aantal vaste kosten voor de studenten. Studenten behoren verzekerd te zijn en moeten allemaal verplicht ingeschreven zijn bij de bib. Ook moeten de entree voor zwemlessen en busvervoer betaald worden. Omdat we toen al niet mochten verhogen, zijn de kosten van de bibliotheek en verzekering uit het inschrijfgeld genomen vorig jaar en de kosten ten aanzien van de zwemles moesten de studenten zelf betalen. Wat het van het jaar wordt is niet duidelijk, omdat wij eerst van hogerhand moeten horen wat het bedrag zal worden” , aldus SPI-directeur Randjiet Jhagroe.

  1. studenten 18
  2. jaar 8
  3. spi 4
  4. directeur 4
  5. jhagroe 4