Dorpshoofd Read: Inheemsen hebben nog lange weg

“Op een dag als deze realiseren wij ons dat wij als inheemsen nog een lange weg te gaan hebben. Zowel nationaal als internationaal moet er nog veel gebeuren op het gebied van wetgeving om onze positie te bevestigen, op het gebied van economische en maatschappelijke vooruitgang.” Zo sprak dorpshoofd Lloyd Read van Pierre Kondre Kumbasi tijdens de Dag van de Inheemsen.

Hij heeft erop gewezen dat de overheid een taak heeft om te vervullen, “maar de inheemsen moeten hun eigen zaken beter op orde brengen.” Het dorpshoofd heeft de inheemsen opgeroepen hun organisaties te evalueren, ze te verbeteren en aan te passen aan de eisen van de tijd, aan de behoeften van de mensen. Hartstochtelijk pleitte Read: “ Laten we ook deskundigen inzetten en er daarbij niet voor terugschrikken om deskundigen vanuit elke nationaliteit, ras of politieke oriëntatie te benutten. Maar ons ogen gericht houden op het collectief, op onze toekomst. Laten we ons realiseren dat we vanuit het collectief onze kracht vinden.”

Ook president Desi Bouterse heeft in het dorp opgeroepen tot eenheid onder de inheemsen. Hij heeft op uitnodiging van het dorp, de Dag der inheemsen, daar gevierd met de opening van een gemeenschapshuis en het hijsen van de dorpsvlag. “Wij als inheemsen hebben ons te vaak en te gemakkelijk laten misleiden door personen die ons gouden bergen beloven, macht en geld. We hebben onze belangrijkste waarde, ons gevoel van eigenwaarde en onze behoefte aan saamhorigheid en eenheid ondergraven. Macht is tijdelijk, aardse goederen zijn vergankelijk, maar de inheemse gemeenschappen, het indianenvolk zal altijd blijven bestaan,” hield dorpshoofd Read de inwoners een spiegel voor. Hij zei dat ze kritisch moeten selecteren met wie zij samenwerken en dat zij moeten gaan voor behoud van de natuurlijke omgeving en voor de toekomst van hun kinderen.

Zijn oproep en pleidooi ziet Read terug in de dorpsvlag. De man, vrouw en het kind in het rad staan er voor de eenheid. Het rad geeft ontwikkeling en vooruitgang weer. De vogel (gonini) staat voor vrijheid. De zon en de kleuren, groen, rood en goud geven strijd, liefde en saamhorigheid naar een gouden toekomst weer. “Door zelf te werken, gaan we de toekomst, een gouden toekomst, tegemoet,” zei dorpshoofd Read. Hij wees erop dat het dorp klein is, maar een grote zelfwerkzaamheid kent. “We hebben de grootste ananasaanplant,” merkte hij trots op.

Read heeft erop gewezen dat Pierre Kondre Kumbasi, een dorp als vele andere inheemse dorpen is, maar toch weer verschilt. Het dorp heeft de sterke wil om vooruit te komen, durft op te komen voor zijn eigen mening en neemt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn toekomst. “Onze zienswijze is dat het dorp een middel moet zijn om welvaart en welzijn te brengen.”

  1. inheemsen 7
  2. read 6
  3. toekomst 6
  4. dorp 6
  5. dorpshoofd 4