22.000 ha aan gemeenschapsbos voor Bigi Poika

De kapitein van Bigi Poika, Anesta Jagendorp, ziet haar dorp als herboren. Zaterdag heeft zij uit handen van minister Steven Relyveld van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) een beschikking betreffende het gemeenschapsbos uitgereikt gekregen. Dit behelst 22.000 ha aan gemeenschapsbos. Voor zover het de RGB- minister bekend is, is het de eerste keer dat zo een beschikking door een ministeriële delegatie uitgereikt wordt. Normaliter vindt de uitreiking plaats door de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Volgens minister Relyveld stond de kapitein erop dat deze uitreiking door de bewindsman geschiedde, zodat hij de dorpsbewoners zelf kon inlichten over het belang van het gemeenschapsbos. De beschikking is voor 10 jaren uitgereikt aan Bigi Poika. Dit houdt in dat het beheer van het bos in handen is van het dorpsbestuur, rekening houdende dat het beheer wordt uitgevoerd in onderling overleg met de bewoners van het dorp.

Volgens de RGB-minister leert de ervaring dat in enkele gevallen een dorp wel over een gemeenschapsbos beschikt, maar dat het dorp helemaal geen profijt heeft gehad van de opbrengsten van het bos. Een andere belangrijk voorwaarde die hij aanhaalt, is dat de verantwoordelijkheid in handen ligt van de dorpskapitein. Zij mag ten allen tijde aankloppen voor hulp. Een ander belangrijk aspect is dat de kapitein jaarlijks verplicht is een jaarverslag te maken, zodat de overheid en SBB de ontwikkeling kunnen volgen en tijdig kunnen ingrijpen indien het de verkeerde kant opgaat. Minister Relyveld meent dat ter ontwikkeling van het dorp het verstandig is om alle voorwaarden die zijn verbonden aan de beschikking ten behoeve van het gemeenschapsbos, in acht te nemen. Heel belangrijk vindt hij dat de opbrengsten uit het gemeenschapsbos duidelijk zichtbaar moeten zijn en ten voordele van het dorp aangewend dienen te worden.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) zegt dat vanuit de overheid er zoveel mogelijk tools uitgereikt worden aan de dorpen, zodat zij minder afhankelijk zijn van de Staat. Belangrijk is dat de gemeenschap onderling een goede verstandhouding heeft. “Het doel van een gemeenschapsbos is niet om het aan te wenden voor eigen belang, maar voor het algemeen belang.” Minister Dikan doet een beroep op het traditioneel gezag en de dorpelingen om in overeenstemming zaken aan te pakken voor het algemeen belang. De districtscommissaris van Para, Armand Jurel, gaf het belang aan van het bos. Hij ziet het bos als een bosapotheek. Hij raadt het dorpsbestuur aan om het bos te gebruiken voor traditionele geneeskunde. Een goede benutting van het gemeenschapsbos kan zorgen voor duurzame ontwikkeling voor Bigi Poika. De uitreiking van de beschikking ziet hij als een eerste stap ter oplossing van het Grondenrechtenvraagstuk, waarmee de Inheemsen en de tribale volkeren decennia lang geconfronteerd worden. De dorpskapitein beschouwt deze dag als heel bijzonder en betitelt het als een groot moment voor het dorp Bigi Poika.

  1. gemeenschapsbos 8
  2. dorp 7
  3. minister 7
  4. beschikking 5
  5. belang 5