Sociaal contract of wurgcontract

Terwijl er een Perisur project wordt gelanceerdom babysterfte terug te dringen , aangezien wij een hoger perinatale sterfte cijfer kennen dan de regio, heb ik als hoogzwangere vrouw en moeder van een 18 maanden oude dochter, met enorme verbazing en ergernis kennis genomen van de maatregel van de regering Bouterse/Ameerali om de subsidie op babyvoeding stop te zetten. Zelf heb ik nimmer gebruik gemaakt van de gesubsidieerde babyvoeding voor mijn baby omdat ik mij altijd op het standpunt heb gesteld dat de gesubsidieerde babyvoeding er is voor degenen die het financieel moeilijk hebben.Ik heb die babyvoeding dus altijd tegen de marktconforme prijs gekocht en heb ook nog tijden meegemaakt dat zelfs tegen de marktconforme prijs kopen geen garantie bood voor het altijd voorradig zijn van de voeding.

Zoals alle moeders inmiddels weten is Nutrilon de meest gebruikte babyvoeding in het land. Een lofwaardige maatregel om die babyvoeding betaalbaar te houden voor alle huishoudens en dus met name voor sociaal zwakkeren wordt nu in een keer weggevaagd zonder een behoorlijke uitleg van welke instantie dan ook. De grootste dooddoener kwam van de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, die beweert dat het geven van borstvoeding gestimuleerd dient te worden op deze manier. Ik vraag me in gemoede af vanwaar deze wijsheid plotseling post heeft gevat bij het ministerie van Volksgezondheid, want het geven van borstvoeding wordt van oudsher al gepromoot boven het gebruik van kunstvoeding doch weten we ook dat het niet altijd en onder alle omstandigheden de vrouwen/moeders lukt om die borstvoeding te geven. Als een alleenstaande moeder meerdere jobs moet doen om in het onderhoud van haar kroost te voorzien wordt het geven van borstvoeding een utopie. Ook voor vrouwen die prematuur bevallen of andere complicaties hebben is het op gang brengen van borstvoeding een groot probleem. En bij werkende vrouwen neemt de lactatie na een bepaalde periode automatisch ook af waardoor een combinatie van borstvoeding en kunstvoeding een must wordt.

Dat er een levendige handel zou zijn ontstaan in het product verwijs ik naar het rijk der fabelen want dat wordt door niemand gestaafd noch onderbouwd. En indien überhaupt er daadwerkelijk een oneigenlijke levendige handel is ontstaan dient de regering die oneigenlijke handel aan te pakken in plaats van het stopzetten van de subsidie. Wat schandalig is is het feit dat het ministerie geen zicht heeft op het aantal gebruikers. Een opmerking die naar mijn mening aangeeft dat het ministerie lak heeft aan de groep gebruikers.De RGD-directeur heeft aangegeven dat er wekelijks gemiddeld 24.000 (vier en twintig duizend) blikken Nutrilon over de toonbank gaan en 6.400 (zes duizend vierhonderd) blikken Lactogen.Dat betekent dat de groep gebruikersenorm groot is. Daarom is het stopzetten van die subsidie des te waziger. De enige reden die hout snijdt is dat deze regering niet in staat is de subsidie te betalen en een achterstand heeft bij de leverancier van tiental miljoenen Surinaamse dollar.

Deze regering kan naar mijn mening door haar wazige financiële huishouding de binnenlandse schuld maar niet terugdringen dus knijpt die waar er niets te knijpen valt en laat men het volk verder verpauperen. De maatregel om de subsidie van babyvoeding stop te zetten, spant de kroon aangezien het gaat om waarschijnlijk de kwetsbaarste groep in de samenleving die ook nog geen stemrecht heeft dus voor een aan populisme doende regering geen toegevoegde waarde schijnt te hebben. Foei toch regering, het sociaal contract van president Bouterse is verworden tot een wurgcontract voor sociaal zwakkeren.

Mr.drs.Sharmila Kalidien-Mansaram

  1. babyvoeding 7
  2. regering 6
  3. borstvoeding 6
  4. subsidie 5
  5. ministerie 4