Terechte kritiek op minister Belfort en regering

Nog steeds is de vroegere politieambtenaar - nu minister van Justitie en Politie - Edward Belfort in het nieuws. Hij vierde op 1 augustus zijn 49ste verjaardag. Omdat ik uit een gezin kom waar we het niet zo gemakkelijk hadden, was het bij ons gebruikelijk om op onze verjaardag iets te geven aan anderen die het moeilijker hadden dan wij - een goed opvoedingsdoel vermoed ik. Echter kunnen geenszins staatsmiddelen (gelden van belastingbetalers) ingezet worden om privédoeleinden te bekostigen en sociale instellingen te subsidiëren. Dat is ronduit fraude, en een strafbaar feit! Een jurist, en minister van Justitie en Politie hoort zulks domweg te weten. Er mag geen enkele verdenking op hem geladen worden, en zeker niet door parlementariërs die nu met bewijsmateriaal komen. Hij mag nimmer de schijn tegen hebben.

Wellicht dat het OM (Openbaar Ministerie) nader onderzoek doet. Voor het bekostigen van sociale instellingen zijn andere gelden geoormerkt. Het schijnt dat in de partij van Brunswijk (AC/ABOP) - de man die altijd met geld smijt - er nog steeds lieden zijn die niet begrijpen dat zelfs de schijn dat staatsgelden verkeerd gebruikt worden al een smet op het blazoen van een minister werpt. Zelfs de zoon van Brunswijk heeft gemerkt hoe vaak en hoeveel zijn vader met geld smijt, terwijl er nog steeds zoveel armoede is in Suriname. Ook minister Amafo moest onder de vorige regering Venetiaan vertrekken, omdat zij met staatsmiddelen haar 30-jarige verjaardag bekostigde.

Aanfluiting
Belfort had er goed aan gedaan om in verband met zijn verjaardag het ministerie een flinke schilderbeurt te geven. Het is gewoon een aanfluiting hoe dit ministerie er bij staat midden in het centrum van onze hoofdstad. Uit schaamte voor het publiek was het tijdens de Carifesta festiviteiten in 2013 afgeschermd met een doek. Ook was het beter geweest van Belfort om een aanvang te maken met de veiligheid in ons land te vergroten en de steeds ernstiger wordende criminaliteit de kop in te drukken met gerichte maatregelen. Alle categorieën criminaliteit!

Deze man lijkt mij steeds meer een praatjesmaker te zijn die alle kritiek bagatelliseert, en doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Wordt het niet hoog tijd dat Belfort de eer aan zichzelf houdt en vertrekt? Zo vlak voor de verkiezingen dit soort "grappen" uithalen, is geen reclame voor deze combinatie. De minister maakt - net als zijn partijgenoot Robert Ameerali idem dito veel ruzie met vakbonden, heeft geen enkele respect voor bijvoorbeeld de bond van penitentiaire ambtenaren, en gaat uiterst arrogant om met het publiek.

Topsalaris voor duimendraaien
Ook de president van ons land heeft bij zijn aantreden zijn echtgenote van een goed salaris voorzien. Zij loopt nu de sociale instellingen af om deze van donaties te voorzien. Hoe komt zij aan al dat geld? Zowel haar zoon als haar echtgenoot, wordt verdacht van ernstige criminele handelingen waarbij ook drugsdelicten worden vermoed. Natuurlijk moeten onze sociale instellingen niet leven van alleen maar giften, maar insgelijks van subsidies van de overheid. Maar dat gebeurt niet! Bovendien kunnen onze ziekenhuizen niet de gereserveerde subsidies ontvangen, terwijl met populistische praatjes wordt verkondigd om nog een ziekenhuis in het district Wanica te bouwen. Inmiddels zijn evenzo de ligtarieven verhoogd. Aan de directeur van het Academisch Ziekenhuis wordt een topsalaris betaald (is gelieerd aan de NDP) voor het duimendraaien. Zelfs in rijke westerse landen worden deze salarissen niet betaald. Onderzoekt u het maar!

Ik nodig u uit om op een willekeurige dag dit ziekenhuis te bezoeken op bijvoorbeeld een poli of de afdeling Spoedeisende Hulp. Waarom de bevolking het pikt om drempelkosten te betalen, terwijl er zoveel graaiers werkzaam zijn in dit ziekenhuis, begrijp ik absoluut niet. Daarnaast moeten de arme mensen nog diverse kosten voor specialistische hulp betalen. Dit nog afgezien van het lange wachten voordat men geholpen wordt! Behalve als je iemand kent; dan gaat alles veel soepeler! Maar de arme mensen en de vele analfabeten en semi-analfabeten in Suriname hebben deze netwerken helaas niet! Vaak zijn de medicamenten niet voorradig en of is de apparatuur gedateerd. Dit geldt uiteraard ook voor het meubilair en de bedden.

Pertinente onzin
Ik begrijp nog steeds niet dat uit de Idos-peiling naar voren komt dat we te doen hebben met een charismatische president. Dit is natuurlijk pertinente onzin! Ik had begrepen dat de marktonderzoeker John Krisnadath zou stoppen met de peilingen wegens ernstig gebrek aan financiële middelen. Is John dezelfde integere persoon gebleven die ik uit mijn jeugdjaren ken? Wij hebben in dezelfde buurt gewoond, en ik kwam vaak thuis bij hem aan de Prinsessestraat. Zijn vader was een zeer integere historicus waar ik goed mee bevriend was. Uiteraard ook zijn moeder. Hij is tevens mijn docent geweest. Krisnadath moet weten dat peilingen met een bepaalde regelmaat uitgevoerd worden (desnoods wekelijks) en beantwoorden aan zaken als betrouwbaarheid en validiteit. Hiervoor verwijs ik tevens naar mijn artikel ‘Betrouwbaar en valide’ van 11 februari 2013, dat in diverse Surinaamse media is gepubliceerd. Aan geen van deze voorwaarden voldoen de Idos-peilingen; zijn de conclusies daarom abject, en op geen enkele wijze te gebruiken.

Ik vind het erg jammer dat collega wiskundigen en statistici niet meer van zich laten horen in het kader van het onderzoek dat door Idos recent is gedaan. Ook sociale wetenschappers hebben terdege recht van spreken! Zijn de onderzoeken bijvoorbeeld representatief voor de getrokken conclusies? Uit ervaring weet ik dat je een onderzoek net zo kunt inrichten zoals het jezelf uitkomt. Hoe neutraal ben je dan nog? In welke mate wilt u - om in methodologische zin te spreken - de generaliseerbaarheid van het onderzoek (externe validiteit) garanderen?

Nieuw Front moet harder werken
Ik heb steeds kritiek geleverd op de Nieuw Front Combinatie (opbouwend), omdat zaken nog beter uit de verf moeten komen. In de mediacommissie zitten er personen (narcisten) die alleen maar reageren op anderen zonder zich te realiseren dat zij daarmee hun partij geen reële dienst bewijzen. Zo zijn er lieden die hun stukken niet zelf schrijven (omdat zij daar niet de competenties voor hebben) maar constant vooral op de sociale netwerken persoonlijke aanvallen richten op scribenten die hun niet zinnen. De Surinaamse media weigeren terecht deze pennenvruchten te plaatsen wegens de vaak fanatieke en felle betogen zonder enige onderbouwing. Deze figuren kunnen beter op het veld gaan werken om wat meer stemmen te vergaren voor hun partij, dan in te en op het commentaar van anderen.

De leiding van de nu uitgebreide Nieuw Front-combinatie zou het belangrijk moeten vinden - nu vlak voor de verkiezingen een gezamenlijke mediacommissie in het leven te roepen - en de huidige commissie grondig te vervangen met ervaren onderzoekers en deskundigen die adequate journalistieke ervaring hebben. Ook de doorsnee jeugdige kiezer moet bereikt worden met bondige stukken alsmede de vele zwevende kiezers.

Duidelijkheid verschaffen
Het hoort niet dat de voorzitter van een partij regelmatig zelf artikelen schrijft. Daarmee desavoueert hij de eigen commissie! Voorts is het heel belangrijk dat een sterke kandidaat wordt gepresenteerd als kandidaat-president waar alle partijen achter gaan staan. Ook de NPS (Nationale Partij Suriname) omdat het deze partij siert om nu eindelijk toe geven dat het na drie termijnen een president geleverd te hebben - in het kader van harmonie en democratisering - een wisseling van de wacht rechtvaardigt. Zelfs als zou het de grootste in combinatie worden. Veel kiezers kijken nog de kat uit de boom omdat zij een samenwerking met Partjajah Luhur (PL) en de KTPI niet zien zitten. Hun angst is terecht! Daarom zal er vóór de verkiezing van 2015 duidelijkheid aan de kiezers verschaft moeten worden.

De laatstgenoemde partijen moeten nu behoorlijk gaan inbinden, anders bestaat de kans dat zij voorgoed uit het politieke toneel verdwijnen. Hen moet heel duidelijk gemaakt worden dat enige eenvoud en terughoudendheid op zijn plaats is, en chantage helemaal niet getolereerd zal worden.

Ik hoop dat Santokhi deze boodschap kan overbrengen, aangezien hij voor mij - op dit moment - de meest geschikte persoon is om president van Suriname te worden. Ik verwacht dat alle leden in Nieuw Front-verband deze visie ondersteunen. Uiteraard zal Santokhi veel meer charisma en integriteit moeten uitstralen zodat hij Belfort en Idos niet meer nodig heeft om duidelijk te maken dat hij echt het beste voor heeft met ons land. Eerlijk gezegd, heb ik die overtuiging nog steeds niet bij de persoon Santokhi. Maar ik weet zeker dat hij het op den duur zal tonen en waarmaken, omdat ik deze leider al heel lang als een zeer integere en wijze persoon ken. Nu moet hij zich nog als een leider van alle Surinamers presenteren. En dát moet zeker lukken!

Robby Roeplall
  1. sociale 6
  2. partij 6
  3. minister 5
  4. belfort 5
  5. president 5