1. vorige
  2. volgende

Verscherpte politiecontroles door asociaal gedrag

De afgelopen drie weken zijn er verscherpte en regelmatige politiecontroles uitgevoerd. Haast elke dag worden er controles uitgevoerd in verschillende gebieden. Lloyd Tolud, hoofd van het Verkeer Handhaving Team (VHT) van het Korps Politie Suriname (KPS), zegt in gesprek met De West, dat het volgens hem niet opvallend is, maar dat er wel instructies zijn gegeven aan alle politiebureaus in de verschillende ressorten, dat zij zich zichtbaarder moeten maken en dat er extra verkeerscontroles worden uitgevoerd.

De reden hiervoor is het gedrag van verkeersdeelnemers. Het afdelingshoofd merkt op dat mensen vaak haast hebben in het verkeer.

Tolud geeft aan dat er veel minder verkeersongelukken kunnen plaatsvinden als mensen die deelnemen aan het verkeer geduld hebben. Hij verwijst naar een bus die toeterend langsrijdt, omdat hij haast heeft in het verkeer en zegt dat hiertegen opgetreden zal worden.

De VHT, bestaande uit twintig personeelsleden, moet zorgen voor de orde en veiligheid in het verkeer. Tolud vindt het belangrijk dat verkeerdeelnemers zich bewust zijn van de verkeersregels en deze ook daadwerkelijk naleven. Indien deze niet nageleefd worden, zal de politie optreden tegen deze verkeersovertreders.

Tolud vertelt dat de verscherpte controles ook te maken hebben met de periode waarin wij ons bevinden. De vakantie staat voor de deur en heel veel mensen zullen verschillende plaatsen aandoen in de vakantie, hierdoor zal de politie meer te zien zijn.

Op de vraag als de samenleving nog vertrouwen heeft in de politie, geeft Tolud aan dat hij ervan overtuigd is dat het vertrouwen er nog is. Dit zegt hij vanwege de respons vanuit de samenleving en mensen die zich begeven voor hulp en advies bij de politie.

-door Johannes Damodar Patak-

  1. politie 5
  2. verkeer 4
  3. mensen 4
  4. haast 3
  5. tolud 3