1. vorige
  2. volgende

Ongeveer 17.000 verkeersovertreders bekeurd

Van januari tot en met 18 juli zijn er in totaal 16.947 mensen bekeurd voor het overtreden van de verkeersregels, dit bevestigt Lloyd Tolud, in gesprek met De West. Tolud is hoofd van het Verkeer Handhaving Team (VHT) van het Korps Politie Suriname,. Tijdens de verkeerscontroles wordt er gelet op de naleving van de verkeersregels binnen het openbaar verkeer. Hij geeft aan dat ondanks de weinig beschikbare middelen het werk van de politie zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd.

In het eerste half jaar zijn er 3.034 verkeersovertreders bekeurd die de vastgestelde maximumsnelheid hebben overtreden, waarvan 227 rijbewijzen zijn ingevorderd. Tijdens de controles is van 18 bestuurders het rijbewijs ingevorderd nadat een ademanalysetest uitwees dat hun uitademing aan alcohol promilage hoger was dan het bij wet vastgestelde promillage van 220 mg.

Bestuurders van motorrijtuigen van vier of meer wielen zijn verplicht een gordel om te doen, wanneer zij deelnemen aan het verkeer.

Deze verplichting geldt ook voor de bijrijders. Voor het overtreden van deze wet zijn er 2.490 mensen in verzekering gesteld tijdens de controles van de politie.

Ook nemen een aantal voertuigen deel aan het verkeer die niet zijn gekeurd of herkeurd. Dit kan geconcludeerd worden uit de cijfers van het VHT, waarbij 11.178 personen zijn bekeurd door de politie. De politie zal de verkeerscontroles blijven uitvoeren en in de komende periode verscherpen. Tolud merkt op dat het de taak is van de politie om verkeersdeelnemers erop te attenderen zich te houden aan de verkeersregels, zodat de veiligheid kan worden gewaarborgd. “Het waarborgen is een taak van ons allen samen”, aldus Tolud.

door Johannes Damodar Patak

  1. politie 5
  2. bekeurd 3
  3. overtreden 3
  4. verkeersregels 3
  5. tolud 3