PVP huldigt de introductie van het Minimumloon

(Aangeboden)

De raad van ministers heeft de conceptwet 'Minimumloon' goedgekeurd, die ook gezien moet worden tegen de achtergrond van het sociaal zekerheidstelsel en waarvoor de regering naar zijn zeggen zich inspant. Volgens het Surinaamse ontwerp zal bovendien op gezette tijden het minimumloon worden bijgesteld en dat is een stap in de goede richting. De Progressief-Verheffende Partij (PVP), beijvert zich echter voor het doen realiseren van ‘waardig werk’, waaronder een waardevast minimumloon. Dit concept van waardig werk vloeit voort uit de conventie van 1999 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en
• omvat de aspiraties van werknemers met betrekking tot hun arbeid;
• voorziet in een redelijk inkomen, veiligheid op de werkplek, en sociale bescherming;
• betekent betere vooruitzichten voor persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie;
• impliceert vrijheid voor mensen om hun bezorgdheden tot uitdrukking te brengen en te participeren in beslissingen die hun leven betreffen; en
• brengt gelijkheid van kansen en behandeling voor vrouwen en mannen met zich mee.

In elke grondwet van een democratische rechtsstaat wordt het mens-zijn centraal gesteld, met andere woorden elke redenering en economische constructie moet daarvan uitgaan, en niet omgekeerd. De vraag kan dan legitiem worden gesteld of bedrijven die geen duurzame ontwikkeling kunnen garanderen, waaronder waardig werk, wel het recht van bestaan hebben. Hun bestaansrecht moeten zij dus ontlenen aan productiviteitsverhoging en innovatie, en dat betekent tevens minder corruptie, minder verspilling, en minder zelfverrijking ten koste van anderen! Bovendien zal het bedrijfsleven meeprofiteren door omzetstijgingen als gevolg van de koopkrachtverhoging, voor zover de inflatie wordt beteugeld.

Vooral in het afgelopen decennium hebben zowel de Wereldbank als verschillende organen van de Verenigde Naties gewezen op de toenemende inkomens- en vermogensongelijkheid als de oorzaak van toenemende armoede op de wereld. Suriname is arbeidsrechtelijk, net als alle andere ontwikkelingslanden, het slachtoffer van internationale machtsverhoudingen, met als gevolg hetzelfde ongewenste resultaat. Bovendien heeft hersenonderzoek op de Princeton University vorig jaar uitgewezen, dat wanneer personen zich steeds druk moeten maken over hoe ze dagelijks kunnen rondkomen, hun cognitieve (geestelijke) functie wordt verkleind (Poverty Impedes Cognitive Function). Hierdoor zijn deze mensen met beperkte middelen eerder geneigd fouten te maken en slechte beslissingen te nemen.

Dr. Roy Bhikharie
Voorzitter

  1. minimumloon 3
  2. waardig 3
  3. werk 3
  4. waaronder 2
  5. internationale 2