Mei hoogste notering mastaanrijdingen


Voor het jaar 2016 is de maand mei, tot nu toede maand waarin de meeste mastaanrijdingen hebben plaatsgevonden.

Naast de hoge notering, hadden 4 van de aanrijdingen tot gevolg dat verschillende gebieden voor lange tijd verstoken waren van elektriciteit, zegt de NV Energie Bedrijven Suriname(EBS).

Dit vanwege het uitvallen van 12 kV feeders op de navolgende data:

o3 mei 2016:Meerzorg lijn in OSPP
o5 mei 2016:Menkendam lijn in OSR
o29 mei 2016:Cabendadorp lijn in OSG
o31 mei 2016:Parcimweg lijn in OSD

Een 12 kV (12,000 Volt) feeder is een hoogspanningsdistributielijn die elektriciteit transporteert vanuit een onderstation. Het uitvallen van een (12,000 Volt) hoogspanningsdistributielijn, heeft vrijwel altijd tot gevolg dat een groot gebied en hiermee ook een groot aantal klanten zonder elektriciteit komt te zitten.

Voor de EBS betekent elke mastaanrijding dat werknemers herstelwerkzaamheden moeten uitvoeren die vaak gepaard gaan met hoge kosten. Afhankelijk van de omvang van de ontstane schade kan de stroomlevering binnen korte tijd worden hervat. D

e kosten van beschadigde netcomponenten en masten die meteen vervangen moeten worden om de elektriciteitslevering weer te normaliserenworden in eerste instantie door de EBS gedragen, totdat het schadeclaim proces is voltooid en deze kosten verhaald kunnen worden op de veroorzaker of diens verzekeraar.

Over het algemeen betekent een mastaanrijding volgens het energiebedrijf dat er een onderbreking van de dienstverlening van de EBS optreedt. Dit leidt tot ongerief bij haar klanten.

EBS: “Elke schade veroorzaakt aan het elektriciteitsnet oftewel de infrastructuur van de EBS zal worden verhaald op de veroorzaker. De EBS doet een beroep op de samenleving alert te zijn en mastaanrijdingen te melden bij de politie of via het klantenservicenummer 175. Noteert u het kentekennummer van de veroorzaker zodat die in beeld kan worden gebracht en de kosten van de door hem of haar veroorzaakte schade kunnen worden vergoed”, aldus de EBS.

  1. ebs 7
  2. mei 5
  3. lijn 4
  4. kosten 4
  5. elektriciteit 3