Cbb beschrijft alle processen van afdelingen


Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) is druk bezig de verschillende werkprocessen op de diverse afdelingen tot in details te beschrijven. Dit moet leiden tot verbetering van de dienstverlening. Elke handeling van elke afdeling moeten goed worden beschreven en gedocumenteerd. Van de 24 afdelingen zijn er reeds tien beschreven.

Met het beschrijven van de processen wordt bedoeld dat elke handeling van de afdeling goed uitgerafeld wordt en ook goed beschreven wordt, zodat hierna kan worden nagegaan hoe de processen efficiënter kunnen worden ingezet ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening,” zegtSifra Fung-A-Loi van de werkgroep, die speciaal is ingesteld in het kader van het beschrijven van de werkprocessen.

Reeds zijn de afdelingen ID-kaarten, Religieuze Huwelijken, Bewaking, Stamboom, Nationaliteiten en Straatnamen en huisnummering beschreven. Verwacht wordt dat tegen eind juni 2016 alle afdelingen zullen zijn beschreven. De werkgroep is al twee maanden bezig. De volgende stap na deze fase is om na te gaan welke processen samengevoegd kunnen worden. De uiteindelijke bedoeling is dat de dienstverlening wordt versneld. Het accent ligt op kortere wachttijden en minder loperij voor de burger.

Hoofd van de afdeling Nationaliteiten, Nazia Hassankhan, vindt het initiatief om de processen op de diverse afdelingen te beschrijven een positieve ontwikkeling. Ondanks hun drukke werkzaamheden maken de verschillende afdelingshoofden toch tijd vrij om de werkprocessen te beschrijven, omdat zij het belang hiervan onderkennen. Hassankhan vindt dat het werken op deze manier overzichtelijker en prettiger wordt.

De afdeling Nationaliteiten houdt zich bezig met het vaststellen en vastleggen van de nationaliteiten van bijna alle burgers in Suriname, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen. “Het is een heel erg drukke afdeling. We hebben elke dag cliënten,” glimlacht ze. Toch blijkt ze heel goed in staat om haar dagelijkse werkzaamheden te combineren met het vrij intensieve beschrijven van de werkprocessen, omdat ook zij vindt dat de kwaliteit van de dienstverlening moet worden verbeterd.

  1. beschrijven 6
  2. afdelingen 5
  3. afdeling 5
  4. beschreven 5
  5. werkprocessen 4