1. vorige
  2. volgende

Assembleeleden willen ingrijpen regering in wilde occupatie

De regering dient onmiddellijk in te grijpen om de wilde occupatie aan de Kronenburgweg in het district Wanica te beëindigen. Percelen met daarop vee, worden geoccupeerd door derden en waarop bezitsdaden worden gecontinueerd. Er wordt niet opgetreden door het bevoegde gezag. Dit stellen de assembleeleden Radjkoemar Randjietsingh, Asiskumar Gajadien en Arthur Tjin-A-Tsoi van het Nieuw Front in een interpellatievoorstel aan De Nationale Assemblee.

De parlementariërs willen dat er gepaste maatregelen worden genomen en vragen dat De Nationale Assemblee uitvoerig geïnformeerd wordt over het beleid rond onwettige occupatie. Zij voeren aan dat de wetgever onwettige occupatie heeft verklaard tot een misdrijf, waarop gevangenisstraf staat. De wetgever geeft aan dat de politie onmiddellijk gevallen van een aangegeven misdrijf moet aanpakken ter bescherming van personen en goederen van burgers.

De assembleeleden voeren aan dat de misdrijven van onwettige occupatie voor rekening van de regering c.q. de minister van Justitie en Politie komen en niet kunnen worden getolereerd. Bij voortduring van deze misdrijven, betekent nationaal en internationaal een bijzonder ernstige slag in het gezicht van de rechtsstaat Suriname. De parlementariërs menen dat deze situatie het vertrouwen van het volk in de regering verder versneld zal doen afnemen. Zij vinden dat de bescherming van de rechten en goederen van de burgers niet is gegarandeerd door de regering. Het interpellatievoorstel is vandaag ingediend.
  1. regering 4
  2. occupatie 4
  3. onwettige 3
  4. onmiddellijk 2
  5. waarop 2