1. vorige
  2. volgende

Opnieuw ernstige kritiek op minister Belfort en de regering

Wederom is de vroegere politieambtenaar – nu minister van Justitie en Politie – Edward Belfort negatief in het nieuws. Hij vierde op 1 augustus zijn 49ste verjaardag. Omdat ik eveneens uit een gezin kom waar we het niet zo gemakkelijk hadden, was het bij ons gebruikelijk om op onze verjaardag iets te geven aan anderen die het moeilijker hadden dan wij, een goed opvoedingsdoel vermoed ik. Echter kunnen geenszins staatsmiddelen (gelden van belastingbetalers) ingezet worden om privédoeleinden te bekostigen en sociale instellingen te subsidiëren. Deze vorm van machtsvertoon is ronduit fraude en dat is een strafbaar feit! Met dit aanmatigend gedrag wordt ook de corruptie gestimuleerd. Een jurist, en nota bene minister van Justitie en Politie hoort zulks domweg te weten. Er mag geen enkele verdenking op hem geladen worden, en zeker niet door parlementariërs die nu met bewijsmateriaal komen. Hij mag nimmer de schijn tegen hebben. Wellicht dat het OM (Openbaar Ministerie) nader onderzoek doet. Voor het bekostigen van sociale instellingen zijn andere gelden geoormerkt. Het schijnt dat uit de partij van Brunswijk (AC/ABOP) – de man die altijd met geld smijt – er nog steeds lieden zijn die niet begrijpen dat zelfs de schijn dat staatsgelden verkeerd gebruikt worden al een smet op het blazoen van een minister werpt. Zelfs de zoon van Brunswijk heeft gemerkt hoe vaak en hoeveel zijn vader met geld smijt, terwijl er nog steeds zoveel armoede is in Suriname. In dit verband vind ik het heel triest te moeten opmerken dat kinderen van drie vooraanstaande personen in Suriname vastzitten. Waar zou het aan liggen? Ook minister Amafo (1977) moest onder de vorige regering Venetiaan vertrekken omdat zij met staatsmiddelen haar 30ste verjaardag bekostigde. Belfort had er goed aan gedaan om in verband met zijn verjaardag het ministerie een flinke schilderbeurt te geven. Het is gewoon een aanfluiting hoe dit vooraanstaande ministerie er bij staat midden in het centrum van onze hoofdstad. Van schaamte voor het publiek was het tijdens de Carifesta festiviteiten in 2013 afgeschermd met een doek. Ook was het beter geweest van Belfort om een aanvang te maken met de veiligheid in ons land te vergroten en de steeds ernstiger wordende criminaliteit de kop in te drukken met gerichte maatregelen. Alle categorieën criminaliteit! Deze man lijkt mij steeds meer een praatjesmaker te zijn die alle kritiek bagatelliseert, en doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Wordt het niet hoog tijd dat Belfort de eer aan zichzelf houdt en vertrekt? Zo vlak voor de verkiezingen dit soort “grappen” uithalen, is geen reclame voor deze combinatie. De minister maakt – net als zijn partijgenoot Robert Ameerali, veel ruzie met vakbonden – heeft geen enkele respect voor bijvoorbeeld de bond van penitentiaire ambtenaren, en gaat uiterst arrogant om met het publiek.

Ook de president van ons land heeft bij zijn aantreden zijn echtgenote van een goed salaris voorzien. Gelukkig heeft mevrouw Venetiaan vaderlandsliefde getoond, en achteraf geweigerd dit salaris te ontvangen. De presidentsvrouw loopt nu vele sociale instellingen af om hen met donaties blij te maken. Wellicht is dat ook een vorm van goedkope propaganda voeren zoals Belfort dat doet, om zo populariteit te oogsten. Natuurlijk moeten onze sociale instellingen niet leven van alleen maar giften maar insgelijks van regelmatige subsidies van de overheid. Maar dat gebeurt niet! Bovendien kunnen zelfs onze ziekenhuizen niet de gereserveerde subsidies ontvangen terwijl met populistische praatjes wordt verkondigd om nog een ziekenhuis in het district Wanica te bouwen. Inmiddels zijn evenzo de ligtarieven verhoogd. De directeur van het Academisch Ziekenhuis, gelieerd aan de NDP, ontvangt een topsalaris voor het duimendraaien. Zelfs in rijke westerse landen worden deze vorstelijke salarissen niet betaald. Waarom moet de bevolking drempelkosten betalen? De arme mensen moeten ook voor specialistische hulp betalen. Dit nog afgezien van het lange wachten voordat men geholpen wordt! Behalve als je iemand kent dan gaat alles veel soepeler! Maar de arme mensen in Suriname hebben deze netwerken helaas niet! Vaak zijn de medicamenten niet voorradig en of is de apparatuur reeds lang uit de mode. Ik begrijp nog steeds niet dat uit de Idos-peiling naar voren komt dat we te doen hebben met een charismatische president. Dit is natuurlijk pertinente onzin! Ik had begrepen dat de marktonderzoeker John Krisnadath zou stoppen met de peilingen wegens ernstig gebrek aan financiële middelen. De vraag is of John dezelfde integere persoon gebleven is als de persoon die wij kennen van vroeger. Krisnadath moet weten dat peilingen met een bepaalde regelmaat uitgevoerd worden (desnoods wekelijks) en beantwoorden aan zaken als betrouwbaarheid en validiteit. Aan geen van deze voorwaarden voldoen de Idos-peilingen; de conclusies zijn daarom abject, en ze zijn op geen enkele wijze te gebruiken. Ik vind het erg jammer dat collega wiskundigen en statistici niet meer van zich laten horen in het kader van het onderzoek dat door Idos recent is gedaan. Ook sociale wetenschappers hebben terdege recht van spreken! Zijn de onderzoeken bijvoorbeeld representatief voor de getrokken conclusies? Uit ervaring weet ik dat je een onderzoek net zo kunt inrichten als het jezelf uitkomt. Hoe neutraal ben je dan nog? In welke mate wilt u – om in methodologische zin te spreken – garanderen van de generaliseerbaarheid het onderzoek (externe validiteit)!

Ik heb steeds kritiek geleverd op de Nieuw Front Combinatie (opbouwend) omdat zaken nog beter uit de verf moeten komen. In de mediacommissie zitten er personen (narcisten) die alleen maar reageren op anderen zonder zich te realiseren dat zij daarmee hun partij geen reële dienst bewijzen. Zo zijn er lieden die hun stukken niet zelf schrijven (omdat zij daar niet de competenties voor hebben) maar constant vooral op de sociale netwerken persoonlijke aanvallen richten op scribenten die hun niet zinnen. De Surinaamse media weigert terecht deze pennenvruchten te plaatsen wegens de vaak fanatieke en felle betogen zonder enige onderbouwing. De leiding van de nu uitgebreide Nieuw Front-combinatie zou er goed aan doen om nu , vlak voor de verkiezingen, een gezamenlijke mediacommissie in het leven te roepen en de huidige commissie grondig te vervangen met ervaren onderzoekers en deskundigen die adequate journalistieke ervaring hebben. Ook de doorsnee jeugdige kiezer moet bereikt worden met bondige stukken alsmede de vele zwevende kiezers.

Robby Roeplall

  1. sociale 6
  2. minister 5
  3. belfort 5
  4. verjaardag 4
  5. goed 4