1. vorige
  2. volgende

Saramacca, SCF en ‘Doing business with Canada’

Deze week wordt door Suriname Candied Fruits NV (SCF) een intensief traject van drie maanden afgerond waarmee alle voorbereidingen zijn getroffen om de Canadese markt te betreden met het gekonfijt fruit van SCF. Samen met een zeer ervaren Canadees van de Canadese organisatie CESO, Ron Bollman, zijn verkenningen gestart die ondertussen hebben geleid tot concrete contacten en gesprekken om leveringen vanuit Saramacca naar het op één na grootste land ter wereld te starten. SCF hoopt binnen een jaar al volop bezig te zijn met leveringen naar Canada en hoopt daarmee een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven in Saramacca en Suriname.

Voorbereidingen vanuit Canada
Bollman heeft 25 jaar ervaring met het opzetten van exportkanalen vanuit Canada als Canadian Senior Trade Commissioner (STC). Ondertussen gepensioneerd, helpt hij organisaties over de hele wereld op het gebied van handel en export. Vanuit Canada is Bollman, samen met Ruud Souverein van SCF vanuit Suriname, gestart met de verkenningen van de Canadese markt voor gekonfijt fruit (sukade, papaja, ananas, gember). Al snel werd duidelijk dat er goede kansen zijn. Er is duidelijk vraag naar dit soort producten en Canada kan ze zelf niet produceren omdat tropisch fruit nu eenmaal niet groeit in Canada. Op basis van de vraag is vervolgens nagegaan waaraan SCF allemaal zou moeten voldoen. De conclusie is dat er kwaliteit geleverd moet worden, dat de voedselveiligheid gegarandeerd moet worden, dat het volume dat geleverd wordt constant is en dat SCF betrouwbaarheid toont. SCF had zich daar vanaf de oprichting reeds goed voorbereid en heeft dus alles ‘in place’. Als laatste stap van de verkenningen zijn oriënterende gesprekken gevoerd met potentiële agenten en distributeurs. Gesteld kan worden dat er concrete kansen zijn om export naar Canada te starten.

Verder gewerkt in Suriname
Om de verkenningen te kunnen vertalen in concrete stappen is Bollman de afgelopen twee weken in Suriname geweest om samen met SCF de stappen in te vullen. Er is hard gewerkt aan het uitwerken van de strategie. Verder is al het materiaal beoordeeld en verbeterd dat beschikbaar en nodig is bij export. De Engelse, Franse en Spaanse teksten van de website zijn verbeterd, er zijn brochures gemaakt en alle andere formulieren, verklaringen, productspecificaties zijn op één lijn gebracht. Er is een intensief mail- en Skypeverkeer tot stand gekomen met allerlei organisaties en bedrijven in Canada. Daarbij zijn ook de mogelijkheden aan de orde gekomen van de USA. In een gesprek met een potentiële agent voor Canada en de USA zijn ook deze mogelijkheden als positief beoordeeld. Nu op de laatste dag van het verblijf van Bollman is het bedrijf zeer positief gestemd over de vorderingen. ‘Wij zijn er van overtuigd dat we in 2015 zullen exporteren naar Canada.’

Seminar voor andere bedrijven uit Suriname
SCF heeft samen met Bollman belangrijke informatie verzameld over zaken doen met Canada. ‘Waarom deze informatie ook niet aanbieden aan andere bedrijven in Suriname?’, dachten Lita Tromp (vertegenwoordiger van Ceso in Suriname) en Ruud Souverein van SCF. Op 13 augustus heeft deze gedachte geleid tot een seminar over ‘Doing business with Canada’ in het KKF-gebouw. Het Surinaams Business Forum trad op als gastheer. Doel van het seminar was om ook andere Surinaamse bedrijven te helpen om te exporteren naar Canada. Jules Donk van SCF vertelt dat het doel is om in 2018, 20% van de omzet in Canada te doen. Verder heeft hij uitgelegd dat SCF geheel klaar is om aan alle voorwaarden te voldoen: kwaliteit, gegarandeerde voedselzekerheid, volume en betrouwbaarheid. Samen met andere sprekers als de RBC Royal Banken de IDB zijn aanwezigen geïnformeerd over alle mogelijkheden. De bal ligt nu bij de Surinaamse bedrijven! “Onze ervaring is dat Canada zeker gebruik wil maken van Surinaamse producten die voldoen aan de eisen. En dat men wil helpen om exporteurs uit ontwikkelingslanden een goede kans te bieden. Wij zijn fantastisch geholpen door de heer Bollman. Maak ook gebruik van de kansen die er zijn!”

  1. canada 15
  2. scf 12
  3. suriname 8
  4. bollman 7
  5. bedrijven 6