‘Valse beloftes Parmesar doen NDP’ers overlopen naar VHP’

Valse beloftes van de minister van Openbare Werken, Rabin Parmesar, naar NDP’ers toe heeft erin geresulteerd dat deze uit ontevredenheid de partij de rug hebben toegekeerd. Zij zijn overgelopen naar de VHP. Inmiddels is door de VHP een uitnodigingsbrief de deur uitgestuurd naar de media. Hierin staat vermeld dat er een activiteit belegd zal worden waarbij een 100-tal NDP’ers de oversteek zal maken naar de VHP. De vergadering vindt zaterdagavond plaats.Dagblad Suriname sprak met het VHP- assembleelid Mahinder Rathipal, die weet dat deze ex-NDP’ers al enig tijd actief participeren binnen de VHP. Vanavond worden ze formeel toegelaten tot de VHP. Het betreft NDP’ers uit de omgeving Tammenga, Welgelegen en Weg naar Zee.

Paars tot de dood
‘Altijd zal je politieke rivalen hebben die met dit soort politieke acties op je afkomen’, reageert het NDP-assembleelid Theo Vishnudath op de voorgenomen oversteek van de NDP’ers. Hij weet er helemaal niets van dat NDP’ers uit ontevredenheid zullen toetreden tot de VHP. ‘Wat ik weet, is dat eenmaal paars, de persoon paars blijft tot de dood.’ Vishnudath zegt dat er altijd personen zullen zijn die voorbij gaan aan het algemeen belang en slechts de eigen persoonlijke belangen gerealiseerd willen zien. ‘Maar wanneer we eenmaal in het machtscentrum zijn, kunnen we onmogelijk persoonlijke belangen van elk individu gaan realiseren. Wij stellen het algemeen belang voorop.’ Volgens Vishnudath moet de VHP zijn partijleden aanwerven middels het presenteren van haar visie en ideologie hoe zij het land gaan regeren.

Asha Gajadien-Bhagwat

  1. vhp 8
  2. ndpers 6
  3. weet 3
  4. paars 3
  5. vishnudath 3