Vegetatie onderhoudswerkzaamheden ebs in paramaribo en saramacca


De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zalin samenwerking met de desbetreffende Districtscommissariaten in de maand juli 2016 in enkele gebieden vegetatie onderhoudswerkzaamheden zal uitvoeren.

De gebieden zijnin Saramacca onderverdeeld in de ressorten Wayambo, Tijgerkreek, Calcutta, Kampong Baroe, Jarikaba en Groningen en in Paramaribo Noord-Oost onderverdeeld in de ressorten Blauwgrond, Rainville, Centrum en Beekhuizen.

Zoals in eerdere publicaties bekendgemaakt, werkt de EBS aan het minimaliseren van stroomonderbrekingen als gevolg van schade door bomen of hoog wied op erven en/of aangrenzende bermen. Indien deze dichtbij de masten of het elektriciteitsnet groeien, en niet op een verantwoorde manier of helemaal niet worden onderhouden, kan dit grote schade berokkenen met stroomonderbreking en zelf de dood tot gevolg hebben.

De EBS zegt de kosten van bovenvermeld vegetatieonderhoud en het opruimen van het daarbij ontstane afval vooralsnogzelf te bekostigen.Dit vanwege het minimaliseren van stroomonderbrekingen, terwijlin feite de zakelijk gerechtigde van het perceel en de daaraan grenzende berm dient zorg te dragen voor het onderhoud.

Gezien het feit dat EBS er groot belangbij heeft om de stroomonderbrekingen als gevolg van vegetatie te minimaliseren zal zij zoals aangekondigd wederom aan vegetatieonderhoud doen.

Echter zal thans het te ontstane afval bijvoormelde onderhoudswerkzaamheden door de zakelijk gerechtigden zelf moeten worden afgevoerd.

Indien wordt nagelaten omhet ontstane afval afte voeren zal dedesbetreffende districtscommissaris optreden althans de bestuursdienst, zodat het afval wordt opgeruimd. Het is niet uitgesloten dat de daarbij gepaard gaande kosten zullen worden verhaald op de zakelijk gerechtigden in kwestie.

De EBS doet een dringend beroep op de samenleving met name in de bovenvermelde omgeving om rekening te houden en de medewerking te verlenen voor een vlot verloop van bedoelde onderhoudswerkzaamheden.

  1. ebs 5
  2. afval 4
  3. onderhoudswerkzaamheden 3
  4. minimaliseren 3
  5. stroomonderbrekingen 3