Stichting in Nederland verzamelt geld voor project ‘Fietsen voor Suriname’

Op zaterdag 12 april opent Stichting Betuwe Wereldwijd tussen 11.00 en 16.00 uur de deuren voor een snuffel- en boekenmarkt. Kinderen zullen ook transportkistjes beschilderen en er zullen verschillende hapjes en drankjes te koop zijn. Alle opbrengsten van de dag zijn bestemd voor het nieuwste project waar de stichting aan werkt, ‘Fietsen voor Suriname’. Dit project wordt ook financieel ondersteund door Wereldwinkel Culemborg.

‘Fietsen voor Suriname’ is het vervolg op projecten, die vorig jaar uitgevoerd zijn en is erop gericht om twee Surinaamse organisaties te ondersteunen. Beide organisaties beheren een fietswerkplaats, die zij willen versterken met kennis en materiaal vanuit Nederland. De werkplaatsen verhuren en repareren niet alleen fietsen, maar bieden ook een leerwerkplaats aan jongeren uit het technisch onderwijs en aan jongeren met een lichte handicap uit het speciaal onderwijs.

In de komende twee jaar gaat Betuwe Wereldwijd de samenwerking met beide organisatie uitbreiden en verdiepen door kennisoverdracht en door het sturen van 200 ‘gebruikte-fietsen-en-onderdelen’, die in Suriname door jongeren onder deskundige leiding in elkaar zullen worden gezet. De fietsen worden vervolgens voor een klein bedrag verhuurd of verkocht en onderhouden. Binnen 2-3 jaar beschikken de organisaties dan over kostendekkende fietswerkplaatsen. Er is in Suriname onder de lagere inkomensgroepen een toenemende vraag naar betaalbare fietsen in alle soorten en maten.

Betuwe Wereldwijd zamelt al ruim 25 jaar gebruiksmaterialen, zoals gereedschap, naaimachines, computers en fietsen in. De goederen worden gereviseerd en verzonden naar ontwikkelingsprojecten, waar ze gebruikt worden op scholen en startende werkplaatsen.

  1. fietsen 7
  2. suriname 4
  3. jaar 4
  4. betuwe 3
  5. wereldwijd 3