Glenn W.R Weiszschool heeft 100% geslaagden

Alle leerlingen van de Glenn Weiszschool, met uitzondering van 1, hebben het toelatingsexamen voor het mulo met succes afgerond. Een leerling slaagde niet voor mulo, maar wel voor het lbo. Vera Weisz, eigenaresse en directrice van de particuliere school, geeft aan dat het hier leerlingen betreft die veel jonger zijn dan de rest van de leerlingen in Suriname, omdat de school niet onder de wet van minimumleeftijden valt. Op de Glenn Weiszschool zitten kinderen van 5 jaar reeds in de eerste klas. In tegenstelling tot wat velen beweren, zouden de leerlingen in hun latere studie geen enkele hinder ondervinden van het op zeer jonge leeftijd beginnen met de school, meent Weisz. Zij verwijst hierbij naar vooraanstaande mannen en vrouwen in de maatschappij, die allen hun start hebben gemaakt op de Glenn Weiszschool.
Het schoolhoofd benadrukt voorts dat zij geen cent subsidie van de overheid (Minov) krijgt, omdat zij volgens de wet als particuliere school niet hiervoor in aanmerking zou komen. Weisz heeft herhaaldelijk om overheidssubsidie gevraagd, maar heeft steeds een negatief antwoord op haar verzoek gekregen. Ook het toegewezen krijgen van goede leerkrachten vormt voor de school vaker een probleem. Momenteel heeft de school dringend 2 nieuwe leerkrachten nodig, geeft Weisz aan.

  1. school 6
  2. leerlingen 4
  3. weisz 4
  4. glenn 3
  5. weiszschool 3