1. vorige
  2. volgende

Houtsector bezorgt vandaag brief aan president

President Desi Bouterse krijgt later op de dag een brief van ondernemers in de houtsector. Dit naar aanleiding van de verhoogde consessierechten en andere expolitatiekosten voor het verwerken van hout. De ondernemers, verenigd in de Algemene Surinaamse Houtunie (Ashu) en Platform voor de Houtsector (PHS) zijn het "almaar vergaderen en het zoetsappig praten" beu. In de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) hebben de gebelgde ondernemers donderdagavond besloten deze actie te ondernemen omdat "een gedegen dialoog met de betrokken instanties uitblijft".

Ashu en PHS hebben de handen ineen geslagen. De KKF ondersteunt de strijd van de houtconsessiehouders om de verhogingen terug te draaien. De Associatie van Surinaamse Fabrikanten en de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven zullen gemobiliseerd worden, deelde Henk Naarendorp, voorzitter van KKF mee. "De regering moet inzien dat dit een maatregel is die absoluut niet door de strot van de houtsector geperst kan worden. De opkomst getuigt van de ontevredenheid." Er hebben iets meer dan honderd consessiehouders uit verschillende districten aan de vergadering deelgenomen. "De vergadering heeft duidelijk gemaakt dat het tempo van het bestuur te laag is", legde Siegfried Markiet, ondervoorzitter van PHS uit. "We gaan in de volgende versnelling, het water stijgt en we krijgen al aanmaningsbrieven toegestuurd."

In overleg treden
Voor de ondernemers is het nog steeds een raadsel hoe de overheid aan het bedrag is gekomen van SRD 20 per hectare per jaar. Enkelen vrezen dat het een zet is om de houtsector in Chinese handen te doen vallen. Voor anderen zal het wegvallen van de bron van inkomsten verhoogde criminaliteit veroorzaken. Er is in elk geval genoeg vergaderd en was de tijd aangebroken voor actie. "If unu no man taki nanga minister we go na vp. If vp no man we go na pres. If pres no mang w'o go na volk,stelde Paul Abiteng van Abiteng NV op de bijeenkomst voor.

André Soeltaansingh, voorzitter van Ashu deelde mee dat de president later op de dag een brief zal krijgen. In de briefzal Bouterse gevraagd worden om de maatregel 'on hold' te zetten en om in goed overleg met de houtsector tot een gebalanceerd tarief te komen. Hij krijgt een week de tijd om te reageren. Daarna zullen de consessiehouders de aandacht van De Nationale Assemblee opeisen, maakte Soeltaansingh bekend. De volksvertegenwoordiging krijgt ook een week de tijd om "iets te doen". Wat er volgt als ook de assemblee het laat afweten, wordt besloten op de vergadering die dan wordt gehouden.

René Gompers
  1. houtsector 5
  2. ondernemers 4
  3. krijgt 3
  4. ashu 3
  5. phs 3