Zwaar materieel voor districten uit decentralisatieprogramma

Minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een groot pakket aan zwaar materieel ter beschikking van de districten gesteld voor de aanpak van de vuilophaal en -verwerking. De totale kosten bedragen SRD 2.679.265 en zijn gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) uit de fondsen van het Decentralisatieprogramma (DLGP) van de regering.

Met de overhandiging van de sleutels en de daarbij behorende bescheiden heeft de bewindsman een deel van het zwaar materieel toegewezen aan de districtscommissarissen van Nickerie, Coronie, Commewijne Marowijne, Wanica en Para.
Het district Nickerie kwam in aanmerking voor een Escavator/graafmachine, twee tractoren en een truck. Marowijne mag rekenen op een Escavator/graafmachine en twee trucks. Commewijne is gelukkig gemaakt met een Bachoe Loader en een truck, terwijl Coronie een Bachoe Loader heeft gekregen. Para ontvangt een truck en Wanica twee pick ups. Het Ministerie van R.O. is verantwoordelijk voor vuilophaal en reinigingsdiensten in geheel Suriname, met uitzondering van Paramaribo, die onder de zorg van Openbare Werken (OW) valt. Inmiddels is Wanica ook onder de vleugels van OW.

Minister Betterson zei zeer content te zijn, dat de IDB heeft willen meewerken aan een machinepark voor de districten, hoe klein het ook mag zijn. Het is volgens hem belangrijk om enigszins het hoofd te kunnen bieden aan het onderhoud van de vuilstortplaatsen, het schoonhouden van het district, onderhoud van de wegen en ontwatering van de woongebieden. "Weer zo’n prachtige uitkomst van het decentralisatieprogramma, dat dit jaar ten einde loopt." De ambtenaren op zijn ministerie hebben voldoende training gekregen in de loop der jaren om zelf een vervolgprogramma te kunnen opzetten om het goede werk voor te zetten.

Complex van aard

Bas Ahmadali, directeur van het DLGP, wees op het complexe probleem rondom vuilophaal en -verwerking, waarin in geen jaren is geïnvesteerd. Het projectbureau heeft binnen het component van capital investment programma enige verlichting kunnen brengen. Eerst is het districtsapparaat versterkt met een afdeling Milieu en Gezondheid en deze is voorzien van de moderne management tools, meubilair, equipment, handleidingen en trainingen. Commewijne, Wanica, Para en Paramaribo voeren hun afval af naar de algemene vuilstortplaats te Ornamibo, die onder beheer staat van OW. Marowijne heeft te Moengo een eigen stortplaats, die nu wordt gerehabiliteerd. Met het beschikbaar gesteld materieel is vooralsnog een oplossing gevonden voor het vuil afkomstig van Albina en Moengo.

Coronie heeft dringend een vuilstortplaats nodig om af te komen van de rommel, die op de weg langs het vliegveld wordt gesmeten en verbrand. Commewijne laat vuil ophalen door particulieren, die uit het districtsfonds worden betaald. De DC van Para heeft op eigen kracht een goed draaiend vuilophaal systeem opgezet. Beschikt over eigen materieel als kraakperswagens. Het model van gele zakken werkt perfect en helpt de kosten meefinancieren. Dc Aroenkoemar Ramdhani van Coronie heeft van het DLGP een projectdossier ontvangen en zal de vuilstortplaats op eigen kracht realiseren. De van DLGP ontvangen Bachoe Loader zal zorgen voor de verwerking van het vuil op de stortplaats. Nickerie heeft een groot probleem wegens gemis van een vuilstortplaats. Dc Wedperkash Joeloemsing ziet wel mogelijkheden naar het model van Coronie de bestaande zandputten te benutten als vuilstortplaats. De Escavator, de twee tractoren en een pick-up moeten helpen wat ordening te brengen. Nickerie heeft een goed ophaal systeem, dat bekostigd wordt uit de bijdrage die per huishouden wordt gevraagd.

Bestemmingsheffing
Tot het pakket van voorzieningen om ordening te brengen op het gebied van vuilophaal en -verwerking is door het projectbureau het concept-staatsbesluit bestemmingsheffing bij RO ingediend, zegt Ahmadali. Dit moet het voor de districten mogelijk maken bij districtsverordening tarieven voor vuilophaal per huishouden vast te stellen, deze te innen en te storten in het districtsfonds. Hiermee kunnen de exploitatiekosten van de vuilophaaldienst worden bekostigen.

Ahmadali stelt dat RO het goede voorbeeld geeft door vertrouwen te stellen in de gedecentraliseerde en versterkte lokale overheden en daarmede de kracht van decentralisatie bevestigt. De taken van vuilophaal en de reinigingsdiensten zijn verzorgingstaken van het ministerie. Door de verantwoordelijkheden over de uitvoering over te dragen aan de districtsbesturen, hebben de districten tegelijkertijd de middelen en ook materieel om die taken naar behoren te kunnen vervullen. Deze handeling past geheel bij de definitie van medebewind, meent de DLGP-directeur. Steeds meer ministeries gaan er toe over de capaciteit van de districten te benutten. OW stelt dienstvoertuigen ter beschikking van Paramaribo zuidwest, om de taken van dit ministerie uit te voeren. Het ministerie van LVV geeft tractoren in beheer aan de dc voor de uitvoering van taken van dit departement. Ook het ministerie van Sport- en Jeugdzaken maakt een medebewind beschikking op en stort een behoorlijk bedrag in het districtsfonds van Para voor het opzetten van een sportcomplex te Redi Doti.
  1. vuilophaal 7
  2. ministerie 6
  3. materieel 5
  4. districten 5
  5. dlgp 5