Para onnodig in de kosten gejaagd door zwerfvuil

Para wordt onnodig in de kosten gejaagd door mensen die vuil her en der gooien uit de voertuigen. Het oprapen van zwerfvuil kost het district wekelijks SRD 5000. Dit kan niet worden neergeteld uit de districtskas.

De vuilophaaldienst van Para heeft in deze periode abnormaal veel zwerfvuil op de bermen van de hoofd- en binnenwegen geconstateerd. In de afgelopen vier weken zijn er veel schoolreisjes geweest naar de recreatieoorden. Uit onderzoek blijkt dat er uit de bussen en andere voertuigen steeds weer consumptieverpakkingen worden gegooid. De districtsleiding maakt zich zorgen over de situatie, meldt het Burger Informatie Centrum Para.

Nu is de vakantie officieel begonnen. Het seizoen voor recreatieoorden langs de kreken en rivieren van Para, is geopend. Met het oog hierop heeft het commissariaat een lijst gepubliceerd van gecertificeerde recreatieoorden, die aan de minimale voorwaarden voldoen. Afvalverwerking is ook geregeld in de toestemmingsverklaringen. Het district Para verwelkomt bezoekers, maar doet een beroep op hen om het vuil in de tonnen te gooien en niet op de straten en bermen.
  1. para 5
  2. recreatieoorden 3
  3. vuil 2
  4. gooien 2
  5. voertuigen 2