Vanaf het moment dat een groep NDP’ers van ressort Welgelegen een jaar geleden

PARAMARIBO - Vanaf het moment dat een groep NDP’ers van ressort Welgelegen een jaar geleden liet weten zich te zullen aansluiten bij de VHP, worden de afvalligen geconfronteerd met intimidatie en bedreiging. Dat kwam zaterdagavond naar voren tijdens een VHP-bijeenkomst in Welgelegen waarbij de groep zich in het openbaar aansloot bij de oppositiepartij. De toetreding is al enige tijd geleden geformaliseerd, maar de groep wilde dit expliciet tijdens een openbare bijeenkomst doen, om te benadrukken dat ze zich niet uit het veld laat slaan. 

Zowel VHP-ondervoorzitter Glenn Oehlers als partijleider Chandrikapersad Santokhi hekelden de intimidatiepogingen. "Je denkt dat je in een democratische rechtsstaat leeft, maar dat is niet zo", sprak Oehlers. Hij zei verder dat er vanaf het begin vanuit de NDP alles aan is gedaan - ook middels intimidatie en bedreiging via de radio- om de overstap van de ontevreden leden te voorkomen. Alsof de duvel ermee speelde passeerde op het moment dat de ondervoorzitter de vermeende dreigcultuur van de NDP aanroerde een auto die oerhard een song van de nu overleden gangsta-rapper Papa Touwtjie afdraaide. "…Bad man na bad man, na so bad man tan", waarschuwde Papa Touwtje profetisch vanuit de rijdende discotheek.

De groep, iets minder dan honderd personen, heeft de NDP uit ontevredenheid met het tot nu toe door de regering gevoerde beleid verlaten, zegt Vikash Koendanlal die de overstap coördineerde. De regering is volgens hen gemaakte beloften tegenover het volk niet nagekomen en er vindt teveel corruptie plaats die president Desi Bouterse openlijk zou toestaan. Ook districtsraadslid Samie Ramjiawan is nu VHP'er. Hij keerde de NDP de rug toe omdat hij zonder grondige redenen als ambtenaar is thuisgezet vanwege "gewijzigde beleidsinzichten". Hij had juist verwacht dat zijn "eigen partij" hem in bescherming zou nemen". Ondanks zijn politieke kleur hebben Nieuw Front-regeringen hem nimmer ontheven uit zijn functie of anderszins onheus behandeld.

Desgevraagd zegt Ramjiawan nimmer te zijn bedreigd of geïntimideerd omdat hij de NDP wilde verlaten. Andere personen zijn daarmee geconfronteerd. Tijdens de toespraak van Santokhi kwam de NDP-coördinator voor de omgeving polshoogte nemen. Om te registreren welke NDP'ers ongehoorzaam zijn geweest en toch naar de vergadering zijn gegaan", meende de VHP-leider. De vrouw werd uitgenodigd plaats te nemen, maar ze verkoos op straat te blijven.
  1. ndp 6
  2. groep 4
  3. vhp 4
  4. bad 3
  5. man 3