NDP'ers niet massaal publiekelijk overgestapt naar de VHP

Op Welgelegen zouden zaterdagavond ruim 120 leden van de Nationale Democratische Partij (NDP) overstappen naar de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP). De overstap zou publiekelijk gebeuren maar verliep niet zoals gepland. Ongeveer vijftig mensen hebben ‘openlijk’ hun rug gekeerd tegen de ‘paarse’ partij. Volgens Samie Ramjiawan en Vikash Koenderlal die het woord namens de ‘overlopers’ voerden zouden rancune en bedreigingen de oorzaken zijn voor de kleine opkomst.

Voor de bijeenkomst begon dreigde een woordenwisseling tussen een ‘overloper’ en een NDP-sympathisant te escaleren. Het gelukte de aanwezigen om de beide mannen tot bedaren te brengen. “Een heleboel van ons zijn gebeld geworden en afgeraden om hier te zijn”, vertelt Koenderlal. “Maar wij zijn niet bang meer. Wij geloven in de VHP.” Chan Santokhi, voorzitter van de VHP, typeerde de dreigementen en het eerder genoemd vertoon als “cultuur van de tegenpartij.” Met de kindertekeningen ‘Veilig Hier Parkeren’ en ‘Nederig Daar Parkeren’ werd het verschil tussen de NDP en de VHP geïllustreerd.

De redenen voor het verhuizen naar ‘oranje’ variëren van ontevredenheid tot corruptie. Ramjiawan was sinds de jaren negentig actief bij de NDP en is districtsraadslid. “We merken dat mensen die zo lang hun krachten geven worden overgeslagen voor mensen die nauwelijks betrokken zijn, beroepsmatig maar ook in partij aangelegenheden. Ik ben sinds 2012 uit mijn functie op het ministerie van Arbeid ontheven.” Het rancuneus behandelen en wegwerken van de ‘werkpaarden’ viert hoogtij deelt Ramjiawan mee.
Koenderlal is het meest de corruptie en fraude zat. “We zien dat mensen die fraude plegen ondanks ontheffing nog steeds bakken met geld verdienen. Dat kan zo niet langer doorgaan. Ik weiger nog langer te betalen voor hun salarissen!” riep hij boos. Hij haalde aan dat projecten halfslachtig worden opgeleverd voor heel veel geld en dat ondanks terechtwijzingen niet wordt opgetreden. “Wij zijn geen verraders of overlopers, het is gewoon afrekenen met de NDP”, zei Ramjiawan.

René Gompers
  1. ndp 5
  2. partij 4
  3. vhp 4
  4. mensen 4
  5. ramjiawan 4