Valies: “We kunnen 45-jarig bestaan BvL als mijlpaal aanmerken”

Bij de viering van het 45-jarig bestaan van de Bond van Leraren (BvL) geeft bondsvoorzitter Wilgo Valies in gesprek met Dagblad Suriname aan dat dit heugelijk feit zeker als mijlpaal aangemerkt kan worden. Dit geeft ook aan dat de organisatie een stabiele organisatie is. “We hebben in de afgelopen 45 jaar wezenlijke veranderingen teweeg kunnen brengen binnen de samenleving en zeker binnen het onderwijs”, geeft Valies verder aan. De bond komt niet alleen op voor de financiële belangen van de leerkrachten, maar er wordt ook gewerkt aan het in stand houden van de kwaliteit van het onderwijs. De bond heeft leuke momenten, maar ook minder leuke momenten gekend. Volgens de bondsvoorzitter zijn er momenten geweest waar er strijd wordt geleverd en waar zij dan onaangenaam verrast zijn geworden door een negatieve uitspraak van de rechter. Daarnaast is er ook strijd geleverd, waar men goede resultaten heeft bereikt. Hij denkt hierbij aan het feit dat de leraren niet alleen meer inspraak hebben gehad, maar ook het feit dat zwangere leerkrachten niet meer met ontslag hoeven, maar gewoon aanspraak kunnen maken op zwangerschapsverlof. Ook het aanwijzen van directieleden en onderdirecteuren heeft de bond middels strijd weten te veranderen. Verder is Valies zeer tevreden met de positie die de leerkrachten thans innemen. Volgens hem krijgen leraren nu alle ruimte om hun zaken te doen. Hij deelt de krant mee dat er nog gewerkt moet worden aan de financiële positie van de leerkrachten. De bond zal verder werken aan de versterking van de organisatie, het kwalitatief verbeteren van het onderwijs en doorscholing van leerkrachten. Aan het laatste wordt volgens Valies nog onvoldoende gestalte gegeven. Minov-directeur Robert Peneux geeft aan dat er een fundament is gelegd. De bond heeft zich in de afgelopen 45 jaar bewezen stand te houden. Volgens hem is het uiteindelijk de bond die opkomt voor de belangen van de leraren op vos- niveau. Ondanks het feit dat visies soms tegen elkaar kunnen botsen, heeft Peneux altijd een goede samenwerking gehad met de bond. “Het positieve moet je eruit halen om toch uiteindelijk de doelen waarnaar je streeft te behalen.”
Hij typeert Wilgo Valies als een fighter en een persoon die weet waarvoor hij staat. De BvL vierde haar 45-jarig bestaan op 15 augustus in het gebouw van Liberty.

Valies niet lang meer voorzitter van de BvL
Valies die al ongeveer 24 jaar de scepter zwaait bij de bond, geeft verder aan dat hij thans bezig is met het voorbereiden van mensen om van hem over te nemen. Hij is van mening dat er continuïteit moet zijn binnen de organisatie. “Het zal niet lang meer duren dat ik afstand zal nemen van de vakbeweging”, geeft de vakbondsman verder aan. Hij geeft verder aan dat hij de kwaliteiten heeft om zijn leven op een andere manier in te richten.

Genaro Alpin

  1. bond 9
  2. geeft 7
  3. valies 7
  4. leerkrachten 5
  5. leraren 4