Ziekenhuizen ten einde raad door uitblijven suppletie

De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) slaat alarm over de "uiterst precaire financiële situatie" van alle ziekenhuizen. Vanaf 1 januari hebben hebben de gezondheidsinstellingen geen suppletie meer ontvangen van de overheid. De ziekenhuizen zijn niet meer in staat om hun crediteuren te betalen. Er is een tekort aan medicamenten. Als er uiterlijk 10 april geen oplossingen komen, zullen de gevolgen niet te overzien zijn.

De NZR deelt mee dat de beloofde uitbetaling van achterstallige schulden die de diverse ministeries hebben bij de ziekenhuizen ook isuitgebleven. Dit geldt ook voor de per 1 oktober 2013 door de raad van ministers vastgestelde verhoging van de SZF-ligdagtarieven die maar niet wordt uitgevoerd. De ziekenhuizen hebben met zeer grote moeite de afgelopen maanden de salarissen van het personeel kunnen betalen, maar nu is de rek er volledig uit. De banken zijn niet bereid meer steeds grotere leningen te verstrekken aan de ziekenhuizen, zonder dat er zicht is op aflossing.

Het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) heeft de leveringen van medicamenten aan de ziekenhuizen al enige tijd stopgezet. Naast het medicijntekort draaien ook andere diensten van de ziekenhuizen op een laag pitje. Medische specialisten en apothekers maken zich hierover grote zorgen en hebben bij de directies aan de bel getrokken dat de kwaliteit van de patiëntenzorg onverantwoord begint te worden.

Wachten beu
De ziekenhuisdirecteuren, verenigd in de NZR zeggen het wachten op de oplossingen beu te zijn. Deze worden telkens beloofd door de regering, maar worden niet nagekomen. In februari was op het kabinet van de vicepresident afgesproken dat ziekenhuizen hun tegoeden bij de ministeries binnen een week uitbetaald zouden krijgen. Verder dan een inventarisatie van de hoogte van de openstaande schulden is het niet gekomen. De ziekenhuizen zouden ook de betalingsachterstanden van zes maanden door het SZF uitgekeerd krijgen. Het SZF geeft de ziekenhuizen simpelweg te kennen dat het ook niet over de financiële middelen beschikt om hieraan te voldoen.

De ziekenhuizen worden nu geconfronteerd met een zeer ernstig liquiditeitstekort en zijn genoodzaakt om op andere manieren te komen aan hun middelen om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen. De NZR heeft hardere maatregelen aangekondigd. Om te beginnen zullen SZF patiënten per 10 april het verschil tussen de door de raad van ministers goedgekeurde ligdagtarieven en de door SZF uitbetaalde tarieven uit eigen zak moeten bijbetalen. In een later stadium zullen ook on- en minvermogenden moeten bijdragen in de kosten.
De NZR betreurt deze ontwikkeling, want het zou volgens haar niet zover hoeven te komen dat patiënten moeten opdraaien voor de kosten. Echter hebben de ziekenhuizen geen andere keus.
  1. ziekenhuizen 12
  2. nzr 5
  3. szf 5
  4. raad 3
  5. komen 3