Protestmanifestatie gaat door vsb gebruikt voor zachte landing


De aangekondige protesmanifestatie tegen de verhoogde stroomtarieven gaat door. Dit ondanks de bekendmaking van de regering dat de verhoging voor enkele weken wordt aangehouden. C-47 vakbondsman Robby Naarendorp ergert zich aan de werkwijze van president Desire Bouterse die van het ene op het andere moment dit besluit via een radiostation heeft aangekondigd.

Hij meent dat de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) zijn gebruikt om een zachte landing te maken, want “den man fu a regering no wan tek’ blaka.” Wij kennen deze president al langer en ik denk dat hij ervan uit gaat dat wij bezig zijn te schaken en hij ons schaakmat kan zetten”, zegt Naarendorp desgevraagd aan GFCnieuws.

Hij stelt dat de organisatie van de protestmanifestatie niet is geschrokken van de aankondiging, omdat zij voorhands reeds over die informatie beschikte. De handelswijze van de president heeft de organisatie alleen maar bewuster gemaakt dat zij de acties moeten voortzetten, zegt hij. Naarendorp houdt vast aan het uitgangspunt van Ravaksur dat er geen verhogingen zullen worden doorgevoerd, ook niet na enkele weken, zonder een samenhangend pakket van compenserende maatregelen voor het volk.

Waar Naarendorp zich ook aan stoort is dat de president een wig probeert te drijven tussen de VSB en de werknemersorganisaties. “Hij probeert de zaak te splitsen. Dat is duidelijk.” Naarendorp vindt dat deze periode bij uitstek, de meest geschikte was om in tripartiet verband een eventuele tussenoplossing te bespreken. De regering heeft steeds over dialoog en daarom was dit daarvoor een mooi moment, benadrukt de vakbondsman.

“In plaats daarvan wordt één partij binnen het tripartiete verband eruit gehaald om daarmee de goede Sint te spelen. Wij hebben daar geen kind aan en werken met meer energie aan de manifestatie van morgen.”  1. naarendorp 5
  2. president 4
  3. regering 3
  4. gaat 2
  5. weken 2