Glenn Oehlers: ‘NDP denkt dat we nog in de jaren ‘80 leven’

‘Een vorm van machtsmisbruik, het ontnemen van de democratische rechten van burgers, het verhinderen van burgers om hun politieke keus te bepalen, het ontnemen van de vrijheden van de burgers: aan al deze zaken heeft de NDP zich schuldig gemaakt afgelopen zaterdag toen zeker een honderdtal oud-NDP’ers op symbolische wijze publiekelijk hun toetrede wilde doen tot de VHP.’ Ondervoorzitter Glenn Oehlers van de VHP, die ook belast was met de coördinatie afgelopen zaterdag te Kwatta, heeft er geen woorden voor. ‘De NDP denkt dat we nog in de jaren ‘80 leven.’ Hij was er getuige van hoe de personen die kwamen, weer rechtsomkeer maakten. Uiteindelijk hebben slechts 50 personen de durf en moed opgebracht om de vergadering bij te wonen.
Oehlers denkt dat zaken grimmiger zullen worden in de 9 maanden die nog resten naar de verkiezingen toe. ‘Maar de VHP is nimmer bevreesd. Dergelijke incidenten waarbij de NDP een vorm van machtsmisbruik uitoefent, ervaart de VHP al vanaf dag 1 toen deze regering aantrad.’ Volgens Oehlers betreft het een systematisch verschijnsel. Intimidatie, rancune, het brutaliseren van VHP’ers binnen het overheidsapparaat en de ontheffing van tientallen personen: volgens de ondervoorzitter zijn er legio voorbeelden die aangehaald kunnen worden.
Oehlers betreurt deze wijze van politiekvoering waarbij burgers het slachtoffer worden van machtsmisbruik. ‘De gemeenschap moet beseffen dat de democratie nooit de beste kameraad is geweest van de NDP. Deze twee zaken hebben altijd lijnrecht tegenover elkaar gestaan, vanaf het bestaan van de NDP’, zegt de politicus.

Asha Gajadien-Bhagwat

  1. ndp 5
  2. burgers 4
  3. vhp 4
  4. oehlers 4
  5. machtsmisbruik 3