1. vorige
  2. volgende

Column: Politieke Borrelpraat (PBR) deel 213

“Heren, ik wil jullie dit gedichtje van Alphons laten lezen, ik kreeg het doorgemaild.”
“Verveel me niet met gedichten; dat zijn rare taalkronkels waarin een auto een dier is, een mens een wolk die steeds vervormt en de regen met een gordijn wordt vergeleken.”
“Ik vind goeie poëzie een verrijking voor je geest; je leert genuanceerd en verfijnd denken en dat uit zich in je doen en laten.”
“Dus die twee politici die laatst na een tv-uitzending bijna op de vuist gingen, kennen die verfijning zo te zien niet?”
“Haha, hopelijk is er ook een mobiel-filmpje waar we dat ge-hari-troesoe van die twee kemphanen kunnen zien.”
“Net als dat filmpje waar een DNA-lid zegt: ’Ik ka jullie skoppe, as jullie daar bij pres kaan sluipe om mooi weer te spele, ik heb bewijze, m’o skop’un... hijg... hijg... blaas... blaas... oef... oef.”
“Wacht maar, je zal anders kraaien als deze zelfde Yellowman er met een zetel in Nickerie vandoorgaat.”
“Maar ik vind het hoogst oneerlijk dat assembleeleden na vijf jaren soms een beetje vergaderen vol pensioen krijgen, plus ze hoeven voor geen enkele uitkering premie te betalen.”
“Daarom traineren sommige van hen met hun kworumgedonder de behandeling van sociale wetten die ons, ouderen en zieken, een beetje ten goede komen.”
“Ai, maar een paar DNA-leden zijn het gelukkig ermee eens dat ook zij premie voor deze sociale wetten moeten betalen.”
“Wie zijn dat? Ik stem bij voorkeur op een van hen.”
“Ik geloof niet dat ze om die reden de behandeling van die wetten steeds op de lange baan schuiven. Er zijn allerlei onvolkomenheden aan de inhoud ervan.”
“Opeens, opeens, terwijl ze genoeg wetten in hun voordeel vol oneerlijkheden en tegenstrijdigheden wel snel-snel hebben goedgekeurd.”
“Ja, ja, dat zeg je omdat je jaloers bent dat je zelf niet van de geneugten van het assembleeschap kan profiteren...”
“Echt niet! Als ik DNA-lid was, zou ik elke vergadering op de sociale oneerlijkheid van het salaris, de toelagen, de bijlagen, de oplagen, de achterlagen, de bovenlagen en de onderlagen van het inkomen van parlementariërs wijzen.”
“Jij zou niet eens op de lijst komen, laat staan verkozen worden.”
“Ej, jullie dwalen weer eens af. Hier, lees liever dat gedicht van mijn vriend Alphons:

Vragen
Is er een reden
waarom in ons land
zoveel volwassenen werken
in ruimten met airconditioning?

Is er een reden
waarom in ons land
leerlingen en leerkrachten werken
bij hoge temperaturen?

Alphons Levens, 16 augustus 2014.

“Ai, kort, maar krachtig.”
“De beste DNA-vergaderingen vond ik die, waar ze nog geen airco hadden en in nette hemdsmouwen de zaal van het voormalige kabinet van de bevelhebber, Leider van de revolutie, Voortrekker van het volk, Bevrijder van….”
“Ja, ja, in het voormalige kabinet van Bevel, voorheen de grote zaal van de Buitensociëteit Het Park…”
“Kijk waar degenen die zo tegen elite schreeuwden te zijn, zelf zijn gaan zetelen…”
“Lieb den man, dat is de tol die we voor onze democratie moeten betalen. En wij kiezen ze, toch? Of wil je weer terug naar die holderdebolder-marcheerders? Foreward never, backwards ever; Meki den long, w’e wakti den; tide, tamara, we fet’go moro fara…”
“Die slogans waren niet zo, mang! No mol’a sani. Je drijft spot met de leuzen van de revolutie.”
“Volksmilitie, geef Achttt. Ga, en verklik de contra-revolutionairen en de huurlingen.”
“Verkapte club NSB-ers…”
“Eh, ik ga je dalijk Gajadienen en Doekhieën, tak san somaar naga yu sm*&%werk.”
“Heren, heren, geen krachttermen hier.”
“Ik ben het eens met dat gedicht van Alphons; waarom moeten allelei tjoekoebeluste ambtenaren in de airco zitten slapen en moeten keihard werkende onderwijzers en die arme leerlingen in gloeiend hete leslokalen les geven en volgen?”
“Omdat er niet genoeg geld is om in alle lokalen op alle scholen airco te zetten.”
“Als we te arm zijn om kinderen, de toekomst van morgen, betere voorzieningen op school te geven, zijn we ook te arm om die voorzieningen aan onze zogeheten volksvertegenwoordigers en eliet spelende ambtenaren te geven, klari.”
“Er is niet genoeg elektriciteit daarvoor.”
“Er is wel genoeg elektra. Laat men van elk ministerie twintig airco’s weghalen en die zetten op 250 scholen, eerst elke school eentje, voor de examenkandidaten, op voorwaarde dat die doorblijven tot vier uur ‘s middags. Dat levert ons op the long run veel meer op dan die airco’s te laten bij die…nou ja.”
“De algemene pot wordt teveel ten eigen bate aangewend.”
“Het in stand houden van sociale oneerlijkheid en ongelijkheid is de basis van de Surinaamse politiek.”
“Wie bij het kruis zit, zegent in ‘s Heren naam eerst zichzelf.”
“Airco op scholen? Bull*&%#@!!! Laat men samen eerst het schoolgebouw netjes houden, het erf onderhouden, en dat in klasseverband doen. Elke klas krijgt een beurt; niemand onttrekt zich daaraan.”
“Leer ze eerst hun zakjes en cupjes bij zich te houden of in de desbetreffende vuilzak aan de muur of in een van de vele tonnen op het schoolerf te doen.”
“Ja, laat leerkrachten dat eerst aan hun leerlingen leren, voordat ze allerlei luxe eisen.”
“Werkelijk, het is een schande om te zien hoe kinderen op schooluitstapjes van alles en nog wat uit de bus gooien en de dc van Para moet extra kosten ophoesten om al die rommel op de bermen op te ruimen.”
“Meer controle. Tegen de tijd dat de bussen weggaan van de vakantieoorden, tjek ze langs de route. Rommel uit een bus? Stop die bus. Met digitale foto bewijzen en de hele bus stapt uit en gaat honderd meter berm schoonmaken. Maar nee, we schuwen strak beleid en handenarbeid. Lanti moet het maar doen.”
“En wie een prop op het schoolerf gooit, harkt het erf een week lang.”
“En de leerkrachten moeten in de pauze niet meer in de lerarenkamer verdwijnen, maar met z’n tweeën om beurten een surveillanceronde maken op het erf, vooral bij de toiletten.”
“Ja, maar niet alleen strenge politieagent spelen, maar ook een babbeltje maken met leerlingen, problemen aanhoren enzo.”
“Is het niet vreemd dat scholen waar er orde en tucht heerst en er een goed contact met ouders en leerlingen is, elk jaar weer hoge scores van geslaagden en olympiade-winnaars hebben.”
“Dan vertel me hoe het komt dat bepaalde districten jaren achtereen veel hogere scores halen dan andere districten?”
“Is het daarom niet vreemd dat in het verleden ouders desnoods sliepen voor de deur van deze scholen om hun kind daar ingeschreven te krijgen?”
“Nou, met de tegenwoordige inschrijfmethode blijken er elk jaar vanaf de kleuterklas problemen te zijn met de inschrijvingen. Namen van de geslaagden blijken niet op de lijst van de vervolgschool voor te komen.”
“Men regelt eerst z’n connecties.”
“Inspectie no mang controleer na tori disi.”
“Geen orde zonder gedegen en eerlijke controle.”
“Hé, ik zie hier dat een aantal mensen heftig reageren op dat gedicht van Alphons, ik ben benieuwd. Een aantal likes, een paar dislikes.”
“I like a whisky soda. Ober eentje voor mij alleen; de anderen zijn bezig met reacties te lezen op fees-boek. Vroeger sprak en keek men naar elkaar tijdens een gesprek, nu kijkt men naar het schermpje van z’n mobiel en toetst maar in.”
“Hm, social media veranderen sociale contacten. Hé, iemand shared iets met me.”
“En iemand heeft wat fo me gepoost, even kijken.”
“Ober, ik proost maar met jou, proost.”

Rappa
  1. alphons 5
  2. sociale 5
  3. leerlingen 5
  4. scholen 5
  5. heren 4